Nye tiltag målrettet bofællesskaber

I Randers Kommune såvel som i resten af landet går flere og flere med en drøm om at rykke lidt tættere sammen med andre i et bofællesskab. For bedre at kunne imødekomme behovet for faglig sparring, har Randers Kommune igangsat forskellige initiativer, der skal gøre det lidt mere overskueligt at realisere drømmen.

Vi oplever i Randers Kommune, at flere efterspørger muligheder for at flytte sammen med andre i bofællesskaber, samt efterlyser et bedre indblik i, hvad man skal være opmærksom på, hvis man f.eks. gerne selv vil etablere et bofællesskab fra bunden – et såkaldt selvgroet bofællesskab.

Det kan være ønsket om et indholdsrigt seniorliv, der er drivkraften, ligesom det kan være ønsket om at bo sammen flere generationer eller sammen med nogen, man deler værdisæt med. Fællesnævneren er, at man har et ønske om at rykke lidt tættere sammen med andre og i højere grad være en del af hinandens hverdag. Bofællesskaber kan have mange former, ligesom der kan være stor forskel på, om man ønsker at bo sammen med andre på landet eller i byen. I Randers Kommune er der rig mulighed for begge dele.

Ny hjemmeside, nyhedsbrev og bofællesskabsteam

Derfor sætter Randers Kommune nogle nye tiltag i søen, som skal imødekomme efterspørgslen. Der er blevet oprettet en hjemmeside, hvor man kan hente info om de processer, der ofte vil være forbundet med at flytte i eller starte et bofællesskab op. Du finder hjemmesiden her.

Derudover er der mulighed for at blive skrevet op til et nyhedsbrev, som løbende vil blive sendt ud. Her vil der blive informeret om nyt på bofællesskabsfronten. Det kan f.eks. være nye relevante regler med betydning for mulighederne for at etablere noget, eller det kan være info om grupper, der arbejder på at få noget etableret. Så er I en gruppe, der har interesse i at gøre opmærksomme på jeres tilstedeværelse, så kan nyhedsbrevet være en mulighed for at nå ud til ligesindede. Ønsker du at modtage eller få et stykke i nyhedsbrevet, så kan du skrive dig op til at modtage det her

Der vil formentlig dukke mange spørgsmål op, når du begiver dig ud i at undersøge mulighederne for etablering af bofællesskab. Når spørgsmålene presser sig på, er du meget velkommen til at tage kontakt til Randers Kommunes nye bosætningsteam.

Teamet består af medarbejdere fra Erhverv og Bosætning og Planafdelingen, og vi kan bl.a. hjælpe med følgende:

  • Sparring og facilitering af netværksmøder
  • Hvor kan I bygge og bo?
  • Indblik i Planprocessen
  • Udbud af grund

Bofællesskabsteamet kan kontaktes på tlf. 8915 1151 eller 2168 6035 eller på mail til velkommen@randers.dk.