Udviklingsmuligheder undersøges i udvalgte landsbyer

Randers Kommune har i starten af oktober udsendt spørgeskema til borgerne i udvalgte landsbyer. Spørgeskemaundersøgelsen er et led indsatsen for bedre at kunne understøtte udviklingen i de områder, som på visse parametre er udfordrede.

Randers Kommunes nye landdistriktspolitik har en målsætning om, at der skal udvikles nye initiativer, der kan bruges til at støtte op om de dele af landdistriktet, hvor man er udfordret - særligt i forhold til den befolkningsmæssige udvikling. Derfor har forvaltningen gennemført en analyse af, hvilke landsbyer der kan siges at falde i denne kategori.


Ved at foretage en analyse af landsbyernes udvikling er det bl.a. blevet kortlagt, hvilke landsbyer der eksempelvis oplever tilbagegang i indbyggertal, samt hvilke landsbyer der realiserer udviklingsprojekter.


På baggrund af denne analyse har det været muligt at udpege et antal landsbyer, som forvaltningen er gået i dialog med, og som der desuden sendes spørgeskemaer ud til. Hensigten med spørgeskemaundersøgelsen er at få et mere nuanceret indtryk af landsbyernes unikke identiteter og potentialer, hvorefter en proces med initiativer kan igangsættes.


Når besvarelserne på spørgeskemaerne er blevet analyseret, vil der blive afholdt borgermøder i de pågældende landsbyer og lokalsamfund for at forvaltningen i dialog med borgerne potentielt kan igangsætte initiativer.


Vil du gerne vide mere om initiativet, er du velkommen til at kontakte forvaltningen på 8915 1151 eller på mail sbc@randers.dk