Landdistriktspolitik

Byrådet i Randers Kommune vedtog i februar 2016 en ny landdistriktspolitik, som sætter de overordnede rammer for udviklingen af kommunens landsbyer og landdistrikter.

Processen omkring landdistriktspolitikken blev skudt i gang med årets Landdistriktskonference, som blev afholdt i Træningshuset i Asferg lørdag d. 9. maj 2015. I starten af juni 2015 blev afholdt fire dialogmøder, hvor politikere og borgere drøftede landsbyernes udfordringer. Over sommeren blev et udkast til Landdistriktspolitikken udarbejdet, og politikken var i efteråret 2015 i offentlig høring. Den endelige politik blev vedtaget af byrådet d. 8. februar 2016.

I boksene findes slides fra de forskellige oplæg på landdistriktskonferencen. Der findes en opsamling på konferencen, referater fra dialogmøderne, hvor i kan læse om nogle af de ting der fokuseres på forskellige steder. Det kan være der kan være grobund for samarbejde og erfaringsudveksling at hente. Der er også en samlet opsamling på dialogmøderne, hvor det er forsøgt at tematisere de udfordringer og muligheder landsbyerne oplever.