Tilsyn

Her kan du læse om de forskellige tilsyn på ældreområdet i Randers Kommune.

Embedslægetilsyn

Embedslægeinstitutionen i Region Midt gennemfører et årligt uanmeldt tilsyn i plejeboliger og boliger med kald. Tilsynet omfatter indsatsen over for beboerne.

Kommunalt tilsyn

Randers kommune gennemfører et årligt anmeldt tilsyn i plejeboliger og boliger med kald. Tilsynene bliver udført af et eksternt firma. Tilsynet omfatter fokusområder, som aftales på forhånd.

Arbejdstilsynet

Randers kommunes arbejdspladser er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Heri beskrives krav og anvisninger, bl.a. at arbejdet skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet tjekker ved uanmeldte besøg, om arbejdspladserne overholder disse regler. En arbejdsplads kan også være en borgers eget hjem. Hvis det sikkerheds- og sundhedsmæssige ikke vurderes at være i orden, kan borgeren blive pålagt at ændre på disse forhold.

Fødevarekontrol

Randers kommune skal føre egenkontrol, så Fødestyrelsen kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol.