Tilsyn

Her kan du læse om de forskellige tilsyn på ældreområdet i Randers Kommune.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats, herunder om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives, har den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn, hvor den vurderer, om de sundhedsfaglige regler overholdes, f.eks. i forhold til medicinering og journalisering.

Herunder finder du tilsynsrapporter om sygeplejegrupper, hjemmeplejedistrikter og lignende fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er både rapporter fra det sundhedsfaglige tilsyn og fra ældretilsynet.

Tilsynsrapporterne for ældrecentrene kan du finde på centrenes egne hjemmesider og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet tjekker ved uanmeldte besøg, om ældrecentrene overholder reglerne i arbejdsmiljøloven, og at arbejdet på ældrecentrene kan udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Boligerne på ældrecentrene er også omfattet af tilsynet, da de er en del af medarbejdernes arbejdsplads.

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Fødevarekontrol

​​​​Der skal f.eks. holdes øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarer, der skal være tjek på sikring mod skadedyr, og personalets hygiejne skal være i orden.

Randers kommune skal føre egenkontrol, så Fødevarestyrelsen kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol.

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kommunalt tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at opgaverne på ældrecentrene løses med den kvalitet (fagligt og økonomisk), som kommunen har besluttet, og at alle får den hjælp, som de har krav på.

Tilsynet omfatter fokusområder, som aftales på forhånd.