Tilbud til personer med demens

Personer med demens kan bl.a. få aktivitets- og træningstilbud, korttidsophold, hjælpemidler og hjælp i hjemmet.

Randers Kommune har forskellige tilbud om fysisk træning og sociale aktiviteter, hvor personer med demens støttes til et aktivt liv.

Hvis du har fået en demenssygdom, er det vigtigt at holde hovedet og kroppen i gang ved i videst muligt omfang at fortsætte med at lave det, du plejer i hverdagen, og fastholde dine sociale relationer. Det anbefales, at du deltager i fysiske og sociale aktiviteter, som du kan lide. Forskning viser, at regelmæssig motion har en gavnlig virkning på demenssymptomerne og udvikling af sygdommen.

Fælles for tilbuddene i Randers Kommune er, at aktiviteterne fremmer livskvalitet og sundhed samt forebygger ensomhed og social isolation. Der lægges vægt på aktiv deltagelse og medindflydelse.

På kommunens ældrecentre er der forskellige åbne aktivitetstilbud, der varetages af frivillige. Det kan f.eks. være dans, musik, gymnastik og sociale aktiviteter. Du kan kontakte den lokale frivilligguide og høre nærmere.

Derudover er der træningstilbud, som du skal visiteres til. Dem kan du læse mere om nedenfor. Socialt samvær og motion vægtes højt i alle træningstilbud.

Kontakt den demenskoordinator, der hører til det område, du bor i, for at høre nærmere om muligheder og tilbud i de enkelte områder eller ring direkte til det ældrecenter, der afholder træningen/aktiviteten.