Dagaflastning

Randers Kommune tilbyder dagaflastning på Daghøjskolen Landsbyen Møllevang.

Dagaflastning er et tilbud målrettet borgere:

  • som er diagnosticerede med en demenssygdom eller har demenslignende symptomer
  • hvor en pårørende er den primære omsorgsgiver og har behov for aflastning i dagtimerne
  • hvor de og deres pårørende er i en afklarende fase i forhold til plejebolig eller ekstra støtte i hjemmet, og hvor de pårørende dermed også vil have behov for aflastning.

Der er plads til 4-5 borgere hver dag. Den enkelte borger deltager i tilbuddet 1-5 dage om ugen i ca. 4-5 timer hver dag. Det aftales individuelt, hvordan tilbuddet tilrettelægges, men typisk vil det ligge mellem kl. 09.30 og 14.30.

Tilbuddet om aflastning gives i de tilfælde, hvor en nær pårørende til borgeren har behov for, at borgeren er hjemmefra i kortere tidsrum, for at kunne få hverdagen til at fungere.

I Daghøjskolen Landsbyen Møllevang bliver borgeren inddraget i daglige gøremål i en af boenhederne på stedet. Tanken er, at borgeren får en relation til stedet og bliver en del af hverdagslivet. Hverdagslivet kan være at spise frokost sammen, dække bord, deltage i fællessang eller handle ind hos landsbyens lokale købmand. At få en god oplevelse af at være en del af hverdagslivet kan gøre beslutningen nemmere, hvis man vælger at flytte ind i en demensbolig.

Kontakt den demenskoordinator, der hører til det område, du bor i, for at høre mere om tilbuddet. Hvis tilbuddet kan være relevant for dig, kontakter demenskoordinatoren personalet i Daghøjskolen Landsbyen Møllevang, der visiterer til tilbuddet.