Kultur- og fritidstilbud

Flere kultur- og fritidsinstitutioner afholder for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi har på demensområdet i Randers Kommune haft et fantastisk samarbejde gennem flere år med Museum Østjylland, Randers Naturcenter, Randers Bibliotek, den lokale Alzheimerforening og den lokale afdeling i Ældre Sagen. Vi holder netværksmøder sammen, hvor nye ideer og tilbud udvikles.

Personalet ved Museum Østjylland, Randers Naturcenter og Randers Bibliotek har modtaget undervisning i demens og om, hvordan det er godt at møde personer med demens og skabe kontakt.

Herunder kan du læse om de enkelte institutioner og foreningers tilbud og se, hvem du skal kontakte hos den enkelte institution/forening, hvis du er interesseret i et demensvenligt arrangement.

Der er hyggeligt og sanseligt på byens kulturhistoriske museum. Få den lokale historie gennem lyd, billeder og ting og se vores fælles fortid folde sig ud.

Der er god adgang for rullende hjælpemidler.

Udstillingerne har sædvanligvis læsevenlige tekster.

Der er gratis adgang og gratis omvisninger.

Du kan kontakte Lisette Berg Andersen på mail
lba@museumoj.dk, hvis du er interesseret i et demensvenligt arrangement på Museum Østjylland.

Læs mere på Museum Østjyllands hjemmeside.

Se de gamle værksteder og få en snak med de pensionerede håndværkere.

Du kan også komme uden for åbningstiden til en omvisning eller for at se gamle Randers-film.

Kaffe og brød må gerne medbringes.

Der er elevator og handicaptoilet på museet.

Der er gratis adgang og gratis omvisning.

Du kan kontakte Inger Marie Hyldgård på mail imh@museumoj.dk, hvis du er interesseret i et demensvenligt arrangement på Håndværksmuseet.

Læs mere på Håndværksmuseets side.

Har du svært ved at læse? Du kan låne bøger med stor skrift, lydbøger, nye og gamle film samt musik på Randers Bibliotek.

Biblioteket har også mange online tilbud.

Du kan kontakte Birthe Iversen på tlf. 87 10 68 00 og aftale en tid, hvor du kan få vejledning.

Læs mere på Randers Biblioteks hjemmeside.

Randers Naturcenter tilbyder frisk luft og naturoplevelser til alle, f.eks.:

  • Naturhøjskole (hver 14. dag) med forskellige naturaktiviteter – tre timers forløb i maj-september
  • Specialarrangementer – frisk luft, dyr, planter, vand, håndværk og friluftsliv
  • Sejlads på Gudenåen i både, hvor kørestole også kan komme med
  • Særlige pensionistdage med bål og frisk luft.

Du kan kontakte Randers Naturcenter på
tlf. 86 43 25 37, hvis du er interesseret i et demensvenligt arrangement på naturcentret.

Få overblik over arrangementer i 2023.

Læs mere på Randers Naturcenters hjemmeside.

Randers Raptors tilbyder floorball (hockey) for borgere med en mild grad af demens. Floorball styrker deltagernes fysisk og mentale sundhed.

Vi har fokus på at skabe et inkluderende foreningshold, hvor der vises hensyn til de enkelte deltagere.

Holdet planlægges i samarbejde med Randers Kommune.

Du kan kontakte Jesper Provstgaard på mail prostovski@hotmail.com eller tlf. 60 69 89 89, hvis du er interesseret i Randers Raptors' demenstilbud.

Læs mere på Randers Raptors hjemmeside.

Demenscafé

Ældre Sagens demenscafé er et åbent tilbud til personer med demens, der bor i egen bolig, og deres pårørende. Caféen benyttes primært af nydiagnosticerede borgere og deres pårørende.

Caféen tilbyder samvær og støtte.

En af kommunens demenskoordinatorer er til stede i caféen og kan give rådgivning/vejledning.

Demenscaféen er åben torsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00 i Ældre Sagens lokaler, Odinsgade 14 A, 8900 Randers C.

Gåture

Ældre Sagen går ture, hvor borgere med demens og dårligt gående er velkomne til at deltage.

Kontakt

Du kan kontakte Ingerlise Jordahl på tlf. 26 98 83 36, hvis du er interesseret i at deltage i Ældre Sagens tilbud.

Læs mere på Ældre Sagens hjemmeside.

Se hvilke tilbud der er i dit område på Alzheimerforeningens hjemmeside.

Har du idéer til eller ønsker om tiltag, så kontakt Erla Buhl på tlf. 29 37 21 20.