Værd at vide

På denne side finder du oplysninger, som kan være vigtige for dig at vide som frivillig.

Forventninger til frivillige

Som frivillig er man med til at give de ældre positive og glade stunder. Selv om man ikke får løn eller gaver, stilles der dog stadig krav og forventninger.

Både plejepersonalet, den ældre og de frivillige skal vide, at de kan regne med hinanden og kender de fælles spilleregler.

Derfor er der nogle få, men vigtige forventninger til de frivillige. Det forventes:

 • at man laver en frivilligaftale sammen med frivilligguiden eller frivilligkoordinatoren.
 • at man bærer navneskilt.
 • at man overholder tavshedspligten.
 • at man ikke modtager gaver, penge eller arv fra beboerne.
 • at man involverer sig.
 • at man ikke udfører plejeopgaver

 Der kan udstedes et bevis på den frivilliges indsats, hvis dette ønskes.

Frivillige på offentlige ydelser

Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der i visse situationer kan ske træk i ydelsen, når du laver frivilligt arbejde.

På frivillighed.dk kan du læse om reglerne for frivilligt arbejde, når du er på forskellige slags offentlige ydelser. Det drejer sig om:

 • Dagpenge eller efterløn
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Fleksjobløn
 • Ressourceforløb

Forsikring af frivillige

Som frivillig i Randers Kommune er du ansvars- og ulykkesforsikret mens du udfører en frivillig indsats i kommunalt regi.

Borgere der yder en frivillig indsats i Randers Kommune er dækket af kommunens ansvar- og ulykkesforsikring/arbejdsskadeforsikring, mens de udfører indsatsen. Hvis en borger, der yder en frivillig indsats, bliver udsat for en ulykke under udførelsen af den frivillige indsats, skal ulykken anmeldes i Insubiz. Det er centerlederen af institutionen, hvor den frivillige indsats udføres, der er ansvarlig for anmeldelse af ulykken i Insubiz.

Med de nye regler om forsikring af frivillige er frivillig indsats, frivilligt arbejde og medarbejdere i Randers Kommune alle dækket på samme forsikringsvilkår.

Frivillig i køkken og café

Frivillige må lejlighedsvis og i samråd med personalet gerne hjælpe i køkken og café på ældrecentrene.

For at opretholde en god hygiejne og sikre, at maden fremstilles på en forsvarlig måde og i henhold til fødevarelovgivningen, er der nogle få krav og vigtige informationer til de frivillige, der er i køkken eller café.

Det er personalet på centrene, der planlægger opgaverne for de frivillige og samtidig har ansvaret for, at de frivillige instrueres i hygiejnereglerne.