Hjemmehjælp

Hjemmehjælp kan bl.a. være hjælp til personlig pleje, måltider, rengøring, tøjvask og indkøb af dagligvarer.

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Når vi laver en vurdering om dit behov for hjælp, vurderer vi derfor også husstanden som helhed og dermed ud fra den bedst fungerende i husstanden. Inden du søger om hjemmehjælp, er der dog flere ting, du lige skal overveje.

Hvordan letter du rengøringsopgaven i dit hjem?

En af de ting du kan søge hjemmehjælp til, er rengøring. Før du søger om hjælp, kan du dog med fordel se på, hvordan du letter rengøringen i dit hjem. En god idé er at dele boligen op i mindre enheder, så opgaven er mere overskuelig og overkommelig. Der findes også flere redskaber, der kan gøre rengøringen nemmere. Det gælder for eksempel en robotstøvsuger, som sørger for, at du kan få støvsuget så ofte, du ønsker det, eller en toiletbørste med langt skaft, som kan være relevant for dig, der er lidt udfordret med at bukke dig. Når du klarer almindelige rengøringsopgaver i dit hjem, bruger du både forskellige muskler, balancen, overblik og strukturering. Alle disse er med til at øge eller opretholde kroppens færdigheder.

Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe dig?

I Randers Kommune arbejder vi med, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at vedligeholde og bibeholde et godt funktionsniveau. Det er nemlig vigtigt, at du er med til at løse opgaverne i hjemmet, når du kan. Det giver en større livsglæde og mere kontrol over eget liv, samtidig med at du får fastholdt dine egne evner. Når vi vurderer dit behov for hjælp, ser vi derfor på, om eventuelle teknologiske løsninger kan være med til at opfylde dit behov. Læs mere om vores arbejde med velfærdsteknologi.

Hvis du har brug for hjemmehjælp, skal du kontakte:

Visitationen
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Tlf.: 89 15 25 90

E-mail: visitation@randers.dk (til mails som ikke indeholder følsomme personoplysninger)

Sikker e-mail: Sikker_sundhedogaeldre@randers.dk (til mails som indeholder følsomme personoplysninger)

Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 08.00-12.00.

Dit behov for hjælp vurderes i samarbejde mellem dig og en visitator. Visitatoren sætter sig grundigt ind i din situation og vil gerne mødes med dig i dit hjem for at kunne vurdere dit behov for hjælp så godt som muligt. Visitatoren kan f.eks. vurdere, om der er mulighed for at forbedre dine forhold, så du helt eller delvist kan klare dig selv i hverdagen.

Visitatoren kan i nogle tilfælde vurdere, at træning, brug af hjælpemidler eller velfærdsteknologi kan føre til, at du kan klare dig selv i højere grad. Der kan også være situationer, hvor du får gode råd om, hvordan du selv kan løse opgaverne, så du fremadrettet kan klare dig selv. Er der andre i husstanden, er det vigtigt at finde ud af, hvad de kan bidrage med.

Hvis du ved hjælp af rådgivning eller træning kan blive i stand til at klare dig selv, kan du ikke få bevilget hjemmehjælp.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller bisidder med til samtalen med visitatoren.

Du får en skriftlig afgørelse, når vi har vurderet dit behov for hjælp. Vi træffer afgørelsen ud fra en vurdering af, hvad du kan selv, og hvad du kan opnå med rehabiliterende træning.

I brevet med din afgørelse er der også en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Den hjælp du får bevilget, er i henhold til det serviceniveau, byrådet har vedtaget, og Servicelovens § 83.

Du kan frit vælge, om du vil have hjemmehjælp fra den kommunale hjemmepleje eller fra et af de private firmaer, som Randers Kommune har godkendt.

Du får præsenteret de godkendte leverandører af hjemmehjælp, når visitatoren kommer på besøg.

Du har mulighed for at skifte leverandør ved udgangen af en måned med mindst to ugers varsel.

Er du bevilget hjemmehjælp, har du mulighed for selv at finde en person til at yde den bevilgede hjælp.

Visitationen kan fortælle mere om muligheden for selv at udpege en hjælper.

Dit behov for hjælp vurderes løbende af det sundhedspersonale, der kommer i dit hjem.

Derudover vil visitatoren komme på besøg hos dig efter aftale for at vurdere, om du får den rette hjælp.

Modtager du hjemmehjælp, skal du være indstillet på, at dit hjem betragtes som en arbejdsplads. Det betyder, at bestemmelser i Arbejdsmiljøloven skal overholdes. Derfor kan det være nødvendigt at ændre på din boligs indretning og/eller anskaffe nogle ting.

Læs mere om arbejdsmiljø i hjemmet.

Ændring og aflysning af hjælp

Du kan en gang imellem bytte til anden hjælp end den, du er bevilget. Det kan f.eks. være, at du hellere vil gå en tur end at få støvsuget. Dog kan du ikke bruge mere tid, end der er afsat til den opgave, du vælger fra.

Ombytning af hjælp skal altid aftales med din hjemmehjælper.

Hvis du gentagne gange fravælger den bevilgede hjælp, vil visitator revurdere og tilpasse din hjælp.

Hvis du vil aflyse hjælp (f.eks. fordi du ikke er hjemme), skal dette helst ske i så god tid som muligt og senest dagen før.

Du skal ringe til din hjemmehjælpsleverandør for at aflyse hjælpen.

Find kontaktoplysninger til den kommunale hjemmehjælp.

Hvis din valgte hjemmehjælpsleverandør aflyser din hjælp, skal hjemmehjælpsleverandøren tilbyde dig erstatningshjælp inden for tre dage. Hvordan det skal foregå, skal du aftale med din hjemmehjælpsleverandør.

Ferie eller midlertidigt ophold

Hvis du modtager hjemmepleje i din kommune og planlægger at holde ferie eller opholde dig midlertidigt i Randers Kommune, bedes du kontakte din visitator. Dette er især vigtigt, hvis du forventer at få brug for hjemmepleje i Randers Kommune, hvor du holder ferie eller opholder dig midlertidigt.

Din kommune skal udfylde nedenstående skema og sende det til Randers Kommune i god tid inden dit ophold.

Her finder du skemaet