Madservice

Kvalitetsstandard for madservice i Randers Kommune 2024.

Madservice

Når du søger hjælp til madservice, er Randers Kommune forpligtet til at vurdere om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes, hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til Madservice ydes efter Servicelovens § 83a og § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Hvad er formålet med hjælpen?

At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.

At madservice bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.

At du får guidning, støtte og hjælp til bestilling af varm hovedret og / eller biretter , som du har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at tilberede.

At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Hvad kan du få hjælp til?

  • Madservice med udbringning består af hovedret og/eller biret samt fx proteindrik, øllebrød og håndmadder, som leveres hjemme hos dig
  • Diætkost som beskrevet i den nationale kosthåndbog. Det skal være efter Randers Kommunes ernæringseksperters vurdering eller lægeordineret.
  • Du skal bestille mindst fire hovedretter per uge, hvis du ønsker madservice.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • At tilberede varm mad fra bunden.

Hvem kan få hjælp til madservice?

Du kan bevilliges madservice, hvis du på grund af fysiske, psykiske årsager ikke selv kan tilberede varm hovedret.

Den individuelle vurdering vil altid tage udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der naturligt bidrager til opgaven i fælles husstand.

Lovgrundlag:

Serviceloven § 83 og serviceloven § 83a.

Klagevejledning:

I forbindelse med afgørelse vil der være en klagevejledning. Der er ikke form krav til hvordan du skal klage, dvs. at du kan klage mundtligt eller skriftligt. Klager vedr. afgørelsen behandles i visitationsenheden, mens klager i forhold til leverandør som udgangspunkt behandles af leverandøren. Hvis dialogen med leverandøren ikke medfører bedring, vil visitationsenheden være behjælpelig med videre dialog.