Rengøring

Kvalitetsstandard for rengøring i Randers Kommune 2024.

Rengøring

Formålet med rengøringen er, at sikre dig en sundhedsmæssig forsvarlig rengøring i hjemmet. Det kan være f.eks. hjælp i forbindelse med køkkenet, badeværelset eller rengøring af hjælpemidler

Formålet er samtidigt at understøtte, at du vedligeholder dine færdigheder, og derfor kan hjælpen bestå af mindre delopgaver, så du selv kan varetage resten af opgaverne. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det eneste formål er at have overskud til sociale aktiviteter.

Rengøring omfatter nødvendige praktiske opgaver i dagligt benyttede rum, på et areal, der ca. svarer til en 2 værelses lejlighed.

Når du søger

Du kan søge om hjælpen enten ved direkte kontakt til visitationsenheden eller via hjemme- og sygeplejen (hvis de er i hjemmet i forvejen).

Visitationsenheden vurderer, om hjælpen skal iværksættes straks eller afvente et visitationsbesøg.

I samtalen og ved visitationsbesøget drøftes det, hvad der er årsagen til at du ikke længere selv kan varetage rengøring. Det undersøges, om du igen selv kan varetage opgaven ved f.eks. at bruge hjælpemidler, træning eller anden indretning til hjælp til opgavevaretagelsen. Det kan være en anderledes energiforvaltning, dele rengøringsopgaven op over flere dage (14 dage), anvende robotstøvsuger eller en anden støvsugermodel, robotgulvvasker og moppesystem til rengøring mv.

Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at tilbyde rehabilitering efter serviceloven § 83a.

Det kan være et træningsforløb i din egen bolig, der tager udgangspunkt i de opgaver, som du ikke længere selv kan varetage. Hvis du ikke selv ønsker at deltage i rehabiliteringsforløb, kan der være brug for et afklaringsforløb, hvor vi kortlægger, hvad du selv kan varetage. Både rehabiliterings- og afklaringsforløb understøtter, at du genvinder mest muligt selvstændighed i hverdagen.

Det forventes at du, uanset, bidrager aktivt til oplysningen af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Du vil efter sagsbehandlingen modtage en afgørelse fra visitationsenheden.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp fra kommunen til rengøring hvis det, efter behandlingen af din ansøgning, fortsat vurderes, at du ikke kan klare opgaven selv.

Du vil kunne modtage hjælp, mens afklaring og træning foregår.

Hvad kan du, som udgangspunkt, få hjælp til fra hjemmeplejen?

 • Badeværelse: håndvask, og areal omkring denne. Toilet, spejl og gulvaftørring.
 • Soveværelse: støvsugning/gulvaftørring, aftørring af støv. Skift af linned.
 • Køkken: støvsugning/gulvaftørring, rengøring af køkkenbord og køkkenvask. Tømning af affaldspose. Hvis du lider af nedsat syn, demens eller lignende, kan der også være hjælp til rengøring af køleskab.
 • Opholdsstue: Støvsugning/gulvaftørring. Aftørring af støv.
 • Entre, gangareal og indvendig trappe: Støvsugning/fejning/gulvaftørring.
 • Rengøring af bevilgede hjælpemidler.

Hvad kan du, som udgangspunkt, ikke få hjælp til fra hjemmeplejen:

 • Støvsugning af møbler
 • Ekstra rengøring efter husdyr
 • Rengøring af altan
 • Vending af madras
 • Hente post
 • Flytning af tunge møbler
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Aftørring af bøger og pynteting, hvis der er mange af dem.
 • Indvendig vinduespudsning kan dog indgå i hovedrengøring.

Udførslen af hjælpen:

Hjælpen kan bestå af praktisk hånd, vejledning i anvendelse af hjælpemidler eller anden måde at udføre opgaverne på (mere skånsomt), fysisk og verbal guidning i selve opgaven. Hjælpen kan udføres igennem et telefon- eller skærmopkald eller ved fysisk tilstedeværelse i hjemmet.

Leverandørerne skal altid sikre, at du kan være tryg ved, at du modtager hjælpen af rette personale med relevante kompetencer, uanset hvilken godkendt leverandør du benytter.

Udførslen af hjælpen vil ikke indebære flytning af møbler og genstande. Gulvaftørring sker med gulvmoppe med teleskopskaft. Afvaskningen sker med vand og godkendt rengøringsmiddel.  Aftørring af støv er på vandrette flader, vindueskarm, borde, hylder, tv m.m.

Visitationsenheden oplyser om godkendte leverandører. Du kan desuden læse mere i pjecen ”Værd at vide når du søger og får bevilget hjemmehjælp”.

Tilrettelæggelse af opgaven:

Udførslen skal tilrettelægges med udgangspunkt i omsorgs- og værdighedspolitikken og i forenelighed med lovgivning og leverandørernes vilkår.

Der kan som udgangspunkt planlægges med rengøring 1 gang hver 2. uge. Konkrete opgaver kan dog udføres med en anden frekvens, fx aftørring af køkkenbord, tømning af affaldsposer og lignende.

Lovgrundlag:

Serviceloven § 83 og serviceloven §83A.

Klagevejledning:

I forbindelse med en afgørelse vil der være en klagevejledning. Der er ikke formkrav til hvordan du skal klage, dvs. at du kan klage mundtligt eller skriftligt. Klager vedr. afgørelsen behandles i visitationsenheden, mens klager i forhold til leverandør som udgangspunkt behandles af leverandøren. Hvis dialogen med leverandøren ikke medfører bedring, vil visitationsenheden være behjælpelig med videre dialog.

Læs også: ”Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.