Genoptræning

Har du en genoptræningsplan fra sygehuset f.eks. efter en operation? Eller har du brug for genoptræning efter sygdom?

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset

Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan, vil koordinationsteamet for genoptræning kontakte dig pr. telefon inden for 3 hverdage. Du vil blive oplyst om, hvor du kan få din genoptræning. Træningsstedet kontakter dig pr. telefon om en tid til opstart. Vær opmærksom på, at du kan blive indkaldt til opstart via e-Boks, hvis du ikke træffes via telefon.

Hvis ikke vi kan tilbyde en tid til opstart af genoptræning på et træningssted i kommunen inden for 7 dage, har du ret til at få dit forløb hos en privat leverandør. Du finder svar på de oftest stillede spørgsmål om det frie valg af genoptræning på mingenoptræning.dk

Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af genoptræningsplanen, fagpersonalets vurdering samt dine ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Genoptræningen er en tidsafgrænset samarbejdsproces mellem dig, eventuelt dine pårørende og personale. Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold og indeholder som regel også hjemmeøvelser.

Transport til og fra genoptræningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræningsstedet. I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få dækket dine udgifter til transport. Her kan du læse om reglerne for kørsel til genoptræning.

Hvis du har brug for genoptræning efter sygdom

Pensionister og efterlønsmodtagere i Randers Kommune kan få tilbudt genoptræning, hvis de efter et sygdomsforløb oplever betydeligt funktionstab og har fået svært ved at klare daglige gøremål. Forløbet kan vare op til 3 måneder. 

For at få vurderet om du er berettiget til genoptræning, skal du kontakte Genoptræningscenter Randers på telefon 8915 8777.

Genoptræningssteder

Genoptræningen foregår på:

Randers Sundhedscenter
Biografgade 3, 8900 Randers C
Telefon: 8915 2920

Genoptræningscenter Randers – Nellemann-bygningen
Hospitalsgade 8A, 8900 Randers C
Telefon: 8915 8777
Afbud til taxa: 2046 6243

Genoptræningscenter Tirsdalen
R. Hougaards Vej 42 B, 8960 Randers SØ
Telefon: 8915 8777
Afbud til taxa: 2046 6243