Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et tilbud, der hjælper dig med at bevare og træne dine færdigheder fysisk, psykisk og/eller socialt.

Vedligeholdende træning er et tidsafgrænset tilbud, som skal hjælpe dig med at bevare dit nuværende aktivitetsniveau så længe som muligt. Det gælder både i forhold til din fysiske formåen, din psykiske trivsel og dine sociale færdigheder.

For at du kan søge om et forløb med vedligeholdende træning, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal bo i Randers Kommune.
 • Du har brug for hjælp til at træne dine færdigheder fysisk, psykisk og/eller socialt.

Du kan f.eks. have brug for vedligeholdende træning og aktivitet, hvis du har sværere ved at komme omkring og gøre de ting, som du plejer, eller holder dig mere for dig selv, fordi det er svært at være sammen med andre.

Det vedligeholdende tilbud kan bestå i fysisk træning og/eller aktiviteter, du laver sammen med andre. Vi lægger vægt på, at der på alle hold vil være fokus på det fysiske, psykiske og sociale. Vedligeholdende træning kan f.eks. være træning af:

 • balance
 • koordination
 • bevægelighed
 • muskelstyrke
 • almindelige daglige færdigheder
 • mentale funktioner som hukommelse, opmærksomhed og koncentration.

I starten af forløbet vil vi tage en snak om dine mål, behov og ressourcer og derudfra tilrettelægge dit forløb. Vi vil også løbende evaluere dit udbytte af træningen/aktiviteten.

Den vedligeholdende træning vil som udgangspunkt vare tre måneder. Når du afslutter din træning, vil du få vejledning om, hvordan du selv kan vedligeholde din funktionsniveau via træning, øvelser eller øvrige tilbud i dit lokalområde.

Sådan søger du om vedligeholdende træning

Hvis du har brug for vedligeholdende træning, skal du kontakte træningspersonalet på tlf. 89 15 88 30. Du kan også give tilladelse til, at din læge eller pårørende kan henvende sig på dine vegne.

Senest 5 hverdage efter din henvendelse kontakter træningspersonalet dig og fortæller om dine muligheder.

Hvis du får bevilget et træningsforløb, vil du kunne starte på det senest 10 hverdage efter din henvendelse.

Hvis du ikke kan få bevilget et træningsforløb, vil du få vejledning om andre muligheder og om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Her kan du få vedligeholdende træning

I Randers Kommune er der fem centre, som tilbyder vedligeholdende træning. På to af centrene er tilbuddene målrettet borgere med demens. På et af centrene er tilbuddet målrettet borgere med senhjerneskade og/eller andre neurologiske sygdomme.

Vedligeholdende træning

 • Rosenvænget - P. Knudsens Vej 6, 8930 Randers NØ, tlf. 8915 2675
 • Kollektivhuset - Parkboulevarden 71, 8920 Randers NV, tlf. 8915 8830

Demenstilbud

 • Borupvænget - Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV, tlf. 8915 2414
 • Landsbyen Møllevang - Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ, tlf. 8915 2076

Neurotilbud

 • Plejecenter Tirsdalen - R. Hougårds Vej 42, 8960 Randers SØ, tlf. 8915 2733

Kørsel til vedligeholdende træning

Hvis du får bevilget vedligeholdende træning, bliver det samtidig vurderet, om du skal bevilges kørsel til træningen, eller om du kan transportere dig selv. Hvis du kan tage offentlig transport eller kan blive kørt af pårørende, kan du ikke bevilges kørsel.

Hvis du er bevilget kørsel, vil du blive samlet op af en bus og kørt til træningen.

Kørslen bestilles af de medarbejdere, der står for træningen, så du skal ikke selv gøre noget.

Der er en egenbetaling for kørsel på 15 kr. hver vej.

Du skal huske at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage i træningen – senest dagen før eller så hurtigt som muligt. Hvis du ikke melder afbud i tide, vil du blive opkrævet penge for kørsel.

Din funktionsevne og dit behov for kørsel revurderes løbende af de medarbejdere, der står for træningen. Hvis din funktionsevne bliver værre, kan kørsel bibeholdes eller bevilges. Hvis din funktionsevne derimod bliver bedre, kan kørsel måske droppes.

Hvis du har spørgsmål om kørsel, skal du kontakte de medarbejdere, som står for den træning, du deltager i.