Udeliv

I dagtilbuddene i Randers arbejdes der målrettet med naturen som et kvalificeret lærings- og udviklingsrum for børn på 0-5 år.

Når man går i dagpleje, vuggestue eller børnehave kan leg og aktiviteter i naturen give gode og lærerige oplevelser. Leg og oplevelser udenfor kan aktualisere, at man lærer noget om natur, naturforhold og miljø.

En del dagtilbud har etableret udegrupper, som dagligt tilbringer og tilrettelægger den pædagogiske praksis i udenfor. Det kan både være i nærområdet eller i et område, der ligger et stykke væk fra institutionen. Se mere om hvilke institutioner, der er udeinstitutioner eller har udegrupper på deres hjemmesider.

Et stor antal af kommunens dagplejere og daginstitutioner deltager i Friluftsrådets grønne mærkningsordning "Grønne spirer" og har modtaget "Det grønne flag" som symbol på deres kvalificerede arbejde med udeliv. På landsplan er Randers kommunes dagplejere og institutioner bedst repræsenteret i ordningen. Læs mere om "Grønne spirer" her.

Randers Naturcenter tilbyder og skaber gode muligheder for oplevelser, leg og læring målrettet til børn under skolealderen. Se Randers Naturcenters tilbud her.

Studier og erfaringer viser, at pædagogisk arbejde i uderummet skaber gode betingelser for børns leg, læring, sundhed og udvikling af motorik, fantasi, koncentrationsevne samt sociale kompetencer.

Udelivstraileren

Medarbejdere, der har deltaget i et trailerkursus, kan låne traileren i op til fem hverdage og tage den med på tur i nærområdet eller bruge den hjemme på legepladsen.

Udelivstraileren står på Randers Naturcenter, når den ikke er udlånt.