Socialpædagogisk friplads

Det er muligt at søge tilskud til betaling af dagtilbud til børn med særlige behov - en såkaldt socialpædagogisk friplads.

Forældre kan søge om socialpædagogisk friplads til et barn, når kommunen vurderer, at:

  • barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
  • forældrene ikke har mulighed for at betale for ophold i dagtilbuddet.

Begge betingelser skal være opfyldt. Der skal inden ansøgning om socialpædagogisk friplads være søgt om økonomisk friplads ved Randers kommunes pladsanvisning.

Dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og juniorklub. Der kan søges om tilskud til både kommunale og selvejende institutioner. Der kan ikke søges til privat børnepasningsordning.

Det er forskelligt. I nogle tilfælde vil hele forældrebetalingen blive dækket, i andre tilfælde vil der kun blive ydet et tilskud.

Du søger om socialpædagogisk friplads ved at udfylde den formular, der passer til din situation:

  1. Du er enlig forsøger - dvs. at du ikke har en ægtefælle/samlever
  2. Du bor sammen med barnets anden forælder
  3. Du har en ægtefælle/samlever, som ikke har forældremyndighed over barnet

Ansøgningen gælder fra den dag, vi har modtaget formularen og dokumentation for de indtægter og udgifter, du har skrevet på. Du kan vedhæfte dokumentationen i formularen.

Myndighedscentret laver en økonomisk vurdering. For at få viden om dit barns særlige og væsentlige behov indhenter Myndighedscentret statusudtalelse fra det konkrete dagtilbud og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

Når Myndighedscentret behandler ansøgningen, vil der altid blive lavet en konkret og individuel vurdering af dit barns og jeres situation.

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Afgørelsen bliver sendt skriftligt til dig.

Hvis du får bevilget socialpædagogisk friplads til dit barn, skal Myndighedscentret 1 gang årligt følge op på, om betingelserne for bevillingen fortsat er til stede. Dette sker 2 måneder før bevillingen udløber. 

Du har pligt til at oplyse, hvis dit barn ikke længere kommer i dagtilbuddet, eller hvis der sker væsentlige ændringer i det timetal, dit barn er i dagtilbuddet.

Du har pligt til at oplyse om økonomiske forbedringer eller hvis antallet af personer i din husstand ændrer sig. 

 

En bevilling af socialpædagogisk friplads ophører:

  • Hvis barnet udmeldes af det konkrete dagtilbud.
  • Hvis der sker væsentlig forbedring af familiens økonomiske situation.
  • Hvis Myndighedscentret modtager informationer om ændringer i barnets behov.