Tosprogede børn

Der laves sprogvurderinger og en sprogstimulerende indsats for tosprogede børn i dagtilbud.

Hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at et barn kan have behov for sprogstimulering, skal kommunen ifølge Dagtilbudslovens § 11 sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af barnet i alderen omkring 3 år, når det er optaget i et dagtilbud.

Alle børns sprog vurderes i dagtilbuddet ved hjælp af en TRAS (Tidlig registrering af sprogudvikling).

På baggrund af dagtilbuddets vurdering af barnets sproglige formåen kan barnet henvises til en yderligere sprogvurdering via tosprogspædagogen i afdeling Børn.

Barnet sprogvurderes her ud fra Undervisningsministeriets materiale "Vis hvad du kan", der er udarbejdet med fokus på det tosprogede barns sprogtilegnelse. Efterfølgende vurderer tosprogspædagogen, om der er behov for en fokuseret, sprogstimulerende indsats.

Dagtilbuddene har mulighed for at få råd og vejledning af tosprogspædagogen i forhold til udarbejdelse af en handleplan samt tilrettelæggelsen af den sprogstimulerende indsats.