Tosprogede børn

Der laves sprogvurderinger og en sprogstimulerende indsats for tosprogede børn.

Alle børn i dagtilbudsalderen skal sprogvurderes. Hvis dit barn er optaget i et dagtilbud, vil sprogvurderingen blive foretaget på samme måde som ved de øvrige børn.

Hvis dit barn vokser op med et andet sprog end dansk og passes i hjemmet, vil du modtage en henvendelse fra Børn og Skole-forvaltningen i Randers Kommune med orientering om, at dit barn skal sprogvurderes. Du vil herefter modtage besøg af en konsulent, som vil vurdere barnets dansksproglige færdigheder.

Ifølge Dagtilbudslovens §12 har forældre pligt til at lade deres barn deltage i et sprogstimulerende læringstilbud, hvis det vurderes, at barnet har brug for at få understøttet sine dansksproglige færdigheder, og du som forælder ikke selv kan varetage opgaven. Mulighederne herfor aftales nærmere med den konsulent, der besøger jer.