Tosprogede børn

Der laves sprogvurderinger og en sprogstimulerende indsats for tosprogede børn i dagtilbud.

Se beskrivelser af arbejdet med sprog og sprogvurderinger i Randers kommune på dagtilbudsområdet

https://www.randers.dk/borger/boern-unge-og-familie/dagtilbud-og-pasning/det-arbejder-vi-med/sprog/