Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud, dvs. at du ikke betaler fuld pris for alle pladserne.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser.

Der ydes også søskendetilskud til børn indmeldt i privat pasning/privat institution. Her gælder der særlige regler, som kan oplyses ved henvendelse til pladsanvisningen.

Dog ydes der IKKE rabat til pladser i fritids- og juniorklubber samt juniorklubber på skolerne samt SFO på private skoler.