Tilsyn

Her kan du læse om de tilsyn, kommunen udfører i dagtilbuddene, og hente de seneste tilsynsrapporter.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbuddet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. I dagplejen udføres det af dagplejepædagoger. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere. Randers Kommune har rapporter over tilsyn for hver institution. Rapporterne blev behandlet på møde i Børne- og familieudvalget den 4. september 2018. Den samlede rapport, bilag og opsamling på tilsynene kan læses her:

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018

Pædagogisk tilsyn 2018 bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 samlet rapport