Ansat som aflastningsfamilie

Se aktuel information, materiale og selvbetjeningsløsninger, som du har brug for i din ansættelse som aflastningsfamilie.

Aflastningsfamiliernes håndbog

I håndbøgerne finder du svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå, når du arbejder som aflastningsfamilie - eller som kan være væsentlige, hvis du går med tanker om at søge ansættelse som aflastningsfamilie.

Aflastningsfamiliernes håndbog

Indberetning af aflastningsdøgn

Din indberetning skal altid være os i hænde senest d. 5. i måneden, og du må maksimalt indberette for 2 måneder ad gangen.

Du kan indberette arbejdsdøgn på din smartphone via appen MinLøn 

Har du brug for hjælp eller vejledning til at indberette arbejdsdøgn, er der hjælp at finde her.

Løsning til indberetning af arbejdsdøgn i Medarbejdernet findes endnu ikke, så foretrækker du at indberette via din pc, skal du anvende skemaet nedenfor. Du skal bruge dit MitID.

Skema til indberetning af aflastningsdøgn via PC.

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet. Læs nærmere i din kontrakt og i Aflastningsfamiliernes håndbog

Vi anbefaler, at du indberetter din kørsel via Appen MinLøn, hvor du kan benytte appens GPS-tracking. Her kan app’en selv måle det antal kilomenter, du kører. Alternativt kan du indberette din kørsel på www.medarbejdernet.dk. Her skal du manuelt notere hver kørsel.

Har du brug for hjælp til at indberette kørsel via din PC eller smartphone er der hjælp at få her

Vigtigt

Du skal indberette hver enkelt kørsel for sig. Kørsel skal registreres med kørselstype lav takst skattefri. Den hedder Befordringsgodtgør. Lav Sats (916).

Godkendelse og udbetaling

Når du har registeret din kørsel, skal Familie- og rådgivningscentret godkende den, før godtgørelsen kommer til udbetaling. Udbetalingen sker sammen med månedslønnen.

Skriv sikkert til os

Når du henvender dig til Familie- og rådgivningscentret, skal det altid ske sikkert og ikke via almindelig e-mail.

Dokumentation for udlæg

Hvis du har kvitteringer for udlæg, hvor du skal have udgiften refunderet, så skal du sende kvitteringerne til os via en sikker forbindelse. Du skal bruge vores kontaktformular, som du finder i linket nedenfor. Du kan kun få refunderet udlæg, som du på forhånd har aftalt med os.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din stilling som aflastningsfamilie, skal du benytte vores formular til formålet. Du skal anvende MitID.