Ansat som plejefamilie eller netværksplejefamilie

Se aktuel information, materiale og selvbetjeningsløsninger, som du har brug for i din ansættelse som plejefamilie eller netværksplejefamilie.

Plejefamiliernes håndbøger

I håndbøgerne finder du svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå, når du arbejder som plejefamilie - eller som kan være væsentlige, hvis du går med tanker om at søge ansættelse som plejeforælder. 

Ferieindberetning for plejefamilier

Aktuelt er der tale om ferie til og med udgangen af 2024. Du må meget gerne indberette alle 5 uger på én gang. Læs mere om afholdelse af ferie i håndbogen for plejefamilier.

Hvis du ikke indberetter alle 5 uger på én gang, er der 2 frister, som du skal overholde:

  • Ferie til og med marts 2024 skal indberettes inden d. 15.12.2023
  • Ferie i perioden april - december 2024 skal indberettes inden d. 31.03.2024

Ferieindberetning for nyansatte plejefamilier

Er du netop blevet ansat som plejeforældre til et barn, har du modtaget en ferievarsling fra os, hvor vi beder dig tage stilling til din ferie. Du skal bruge formularen i linket nedenfor.

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med dit plejebarn. Læs nærmere i din kontrakt og i  Plejefamiliernes håndbog eller Netværksplejefamiliernes håndbog

Vi anbefaler, at du indberetter din kørsel via Appen MinLøn, hvor du kan benytte appens GPS-tracking. Her kan app’en selv måle det antal kilomenter, du kører. Alternativt kan du indberette din kørsel på www.medarbejdernet.dk. Her skal du manuelt notere hver kørsel.

Har du brug for hjælp til at indberette kørsel via din PC eller smartphone, er der hjælp at få her

Vigtigt

Du skal indberette hver enkelt kørsel for sig. Kørsel skal registreres med kørselstype lav takst skattefri. Den hedder Befordringsgodtgør.
Lav Sats (916).

Godkendelse og udbetaling

Når du har registeret din kørsel, skal Familie- og rådgivningscentret godkende den, før godtgørelsen kommer til udbetaling. Udbetalingen sker sammen med månedslønnen.

Skriv sikkert til os

Hvis du har brug for at skrive en besked til en medarbejder i Familie- og rådgivningscentret, skal det altid ske sikkert og ikke via almindelig e-mail. Du skal bruge vores kontaktformular, som du finder i linket nedenfor. 

Send dokumentation for udlæg til administrationen 

Hvis du har kvitteringer for udlæg til medicin, udstyr eller andet, hvor du skal have udgiften refunderet, så skal du sende kvitteringerne til os via en sikker forbindelse. 

Anmod om det Blå sygesikringsbevis hos administrationen 

Du kan også bruge kontaktformularen til at bede om det blå sygesikringsbevis til dit plejebarn. Det er vigtigt, at du skriver, hvornår kortet skal bruges.

Opsigelse

Plejeforældre har en måneds opsigelse. Opsigelsesfristen gælder fra den dag, du siger op. Omkostningsbeløbet udbetales kun så længe plejebarnet bor hos dig.

Hvis du ønsker at opsige din stilling som plejefamilie, skal du benytte vores formular til formålet.