Bliv kontaktperson

Hjælp et barn eller en ung med at komme godt videre - Bliv kontaktperson

Kontaktpersonordningen er et støttetilbud til et barn eller en ung i alderen 12-22 år iværksat efter servicelovens § 52, stk.3, nr. 6.

Som kontaktperson kan man blive mødt med mangeartede opgaver, f.eks:

 • Støtte i forhold til at skabe nye venskaber/privat netværk
 • Støtte i forhold til at starte til en fritidsaktivitet.
 • Støtte i forhold til fastholdelse/etablering af kontakt til familie.
 • Motiveringsarbejde i forhold til fastholdelse og gennemførsel af skolegang / uddannelse / job.
 • Råd og vejledning i forhold til diverse problematikker såsom forældres skilsmisse, mobning, udfordringer i skolen, udvikling og adfærd, venner m.m.
 • Koordinerende funktion i forhold til forældre og det kommunale system (UU, Myndighedscentret, Jobcenter, Misbrugscenter, Psykiatrien m.m.)

For unge i efterværn (18-22 år) kan der også være tale om:

 • Støtte til at udarbejde budget, søgning af indskudslån, enkeltydelse, kontanthjælp m.m.
 • Støtte til boligsøgning.

Læs mere nederst på siden.

Hvordan bliver jeg kontaktperson?

At blive kontaktperson hos Myndighedscentret forudsætter deltagelse i - og fuldførelse af - vores interne kursus for kontaktpersoner. Kurset udbydes løbende.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i det næste kursus for kontaktpersoner, kan du tilmelde dig ventelisten via mail til ditte.burkal@randers.dk . I mailen skal du gøre opmærksom på, at du ønsker at tilmelde dig ventelisten og samtidigt opgive dit navn, adresse, telefonnummer og kontaktmail. Når der er tilstrækkeligt med tilmeldte fastsættes datoer for næste kursusforløb.

Kurset er gratis og har en varighed på 9 timer i alt, fordelt på tre dage med cirka 1 uges mellemrum. Du vil modtage et kursusbevis, når du har gennemført forløbet.

Når du har gennemført kurset, vil du blive bedt om at indsende et ansøgningsskema - følg linket nedenfor. 

Når du har indsendt skemaet via hjemmesiden, vil du i løbet af kort tid modtage en kvittering for vores modtagelse. Du vil blive registreret i vores kartotek. Vi matcher ansøgerne i vores kartotek med de opgaver, som socialrådgiverne kommer med. Når vi har en opgave, der matcher med dine erfaringer og ønsker, kontakter vi dig. Hvis du stadig er interesseret, ansættes du til opgaven.

Efterfølgende bliver du indkaldt til møde med rådgiveren, hvor I sammen gennemgår barnet/den unges handleplan.

Som udgangspunkt er du kontaktperson for barnet/den unge.

Det er socialrådgiverens ansvar at du og forældrene mødes, og at din rolle præciseres overfor dem, inden du starter på opgaven.

For barnet/den unge er det vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og forældrene. Det er vigtigt, at du giver plads til, at forældrene varetager de dele af forældrerollen, som de har ressourcer til.

Det er også vigtigt, at du kan se, hvor barnet/den unge har brug for din støtte i forhold til forældrene.

Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiveren. Det vil typisk ligge på 2-3 timer om ugen. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet/den unge, og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne.

Der er opfølgningsmøde efter 3 måneder og herefter hver 6. måned. Mødet foregår ved, at du og barnet/den unge og familien, sammen med socialrådgiveren, følger op på målene i handleplanen

Du har tavshedspligt med hensyn til de forhold, du får kendskab til som kontaktperson. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Brud på tavshedspligten er strafbart og medfører øjeblikkelig afskedigelse.

Du kan kontakte socialrådgiveren, hvis du står med udfordringer, du ønsker at drøfte.

Myndighedscentret i Randers kommune er din arbejdsgiver.

Ja, du får udbetalt honorar for at være kontaktperson.

Honoraret er skattepligtigt og feriepenge er indregnet. Beløbet beregnes på baggrund af et skema, du afleverer hver måned med det faktiske antal timer, du har arbejdet.

Honorarerne er jf. FTF’s lønkort for kommuner (Kommunernes Landsforening) svarende til ca. kr. 120,00 pr. time

Ja. Myndighedscentret vil indhente børne- og offentlig straffeattest i forbindelse med, at du bliver ansat. Disse straffeattester går mindst 10 år tilbage i tiden.

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse. (her gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Der kan i nogle tilfælde bevilliges dækning af udgifter til aktiviteter (kontaktpersonens del af udgiften) samt til transport i den forbindelse. Dette sker i følge aftale med socialrådgiveren. Kørsel i egen bil sker efter statens laveste takster.

Der er endnu ikke fastsat dato for næste kursusforløb.

 1. Kursusaften fra kl. 17.00-20.00
 2. Kursusaften fra kl. 17.00-20.00 
 3. Kursusaften fra kl. 17.00-20.00

Undervisningen varer 3 timer inkl. pause, hvor der vil blive serveret sandwich og vand

Kursusaften 1

 • Præsentationsrunde
 • Lovgivning
 • Kontaktpersonens rolle
 • Forventningsafstemning
 • Praktiske forhold 

Kursusaften 2

 • ICS
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Handleplan. Hvordan er man som kontaktperson en del af en handleplan

Kursusaften 3

 • Metoder
 • Statusudtalelse
 • Kontaktpersonens opgaver
 • Opfølgning
 • Uddeling af kursusbevis