Bliv kontaktperson

Hjælp et barn eller en ung med at komme godt videre - Bliv kontaktperson

En kontaktperson er et støttetilbud til et barn eller en ung i alderen 12-22 år. Tilbuddet gives efter § 32 stk. 1 nr. 3 i barnets lov

Som kontaktperson kan du blive mødt med mangeartede opgaver, f.eks:

  • Hjælpe med at skabe nye venskaber/privat netværk
  • Hjælpe med at starte til en fritidsaktivitet
  • Hjælpe med at fastholde/etablere kontakt til familiemedlemmer
  • Hjælpe og motivere til at fastholde og gennemføre skolegang/uddannelse/job
  • Råde og vejlede i diverse problematikker såsom forældres skilsmisse, mobning, udfordringer i skolen, udvikling og adfærd, venner m.m.
  • Være en koordinerende funktion i forhold til forældre og det kommunale system (UU, Familie- og rådgivningscenter, Jobcenter, Misbrugscenter, Psykiatrien m.m.)

For unge i efterværn (18-22 år) kan der også være tale om:

  • Hjælpe med at lave budget, søge indskudslån, enkeltydelse, kontanthjælp m.m.
  • Hjælpe med at søge bolig

Nederst på denne side kan du læse mere om jobbet og kravene til det.

Hvordan bliver jeg kontaktperson?

Har du lyst til at søge job som kontaktperson, vil vi meget gerne modtage en ansøgning fra dig. Du skal bruge vores ansøgningsskema til formålet - følg linket nedenfor.

Når du har indsendt skemaet, vil du i løbet af kort tid modtage en kvittering. Du vil blive registreret i vores kartotek. Vi matcher ansøgerne i vores kartotek med de opgaver, som børne- og ungerådgiverne kommer med. Når vi har en opgave, der passer til dine erfaringer og ønsker, så kontakter vi dig. Hvis du stadig er interesseret, ansættes du til opgaven.

Du vil blive indkaldt til et møde med rådgiveren, hvor I sammen skal gennemgå planen for barnet/den unge.

Som udgangspunkt er du kontaktperson for barnet/den unge.

Det er børne- ungerådgiverens ansvar at du og forældrene mødes, og at din rolle præciseres overfor dem, inden du starter på opgaven.

For barnet/den unge er det vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og forældrene. Det er vigtigt, at du giver plads til, at forældrene varetager de dele af forældrerollen, som de har ressourcer til.

Det er også vigtigt, at du kan se, hvad barnet/den unge har brug for din støtte til i forhold til forældrene.

Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiveren. Der er aldrig tale om fuldtidsarbejde, men typisk 2-3 timer om ugen. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet/den unge, og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne.

Der er opfølgningsmøde efter 3 måneder og herefter hver 6. måned. Mødet foregår ved, at du og barnet/den unge og familien, sammen med socialrådgiveren, følger op på målene i handleplanen

Du har tavshedspligt med hensyn til de forhold, du får kendskab til som kontaktperson. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Brud på tavshedspligten er strafbar og medfører øjeblikkelig afskedigelse.

Du kan kontakte børne- og ungerådgiveren, hvis du står med udfordringer, du ønsker at drøfte.

Familie- og rådgivningscentret i Randers kommune er din arbejdsgiver.

Ja, du får udbetalt honorar for at være kontaktperson.

Honoraret er skattepligtigt og feriepenge er indregnet. Du vil blive aflønnet for de konkrete antal timer, du arbejder.

Honorar pr. time er kr. 139,61 for dig som ikke har en relevant faglig uddannelse og kr. 173,51 for dig som har en relevant faglig uddannelse.

En relevant faglig uddannelse vil være en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse.

Ja. Familie- og rådgivningscentret vil indhente børne- og offentlig straffeattest i forbindelse med, at du bliver ansat. Disse straffeattester går mindst 10 år tilbage i tiden.

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse. (her gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Der kan i nogle tilfælde bevilges dækning af udgifter til aktiviteter (kontaktpersonens del af udgiften) og til transport i den forbindelse. Dette sker kun efter aftale med børne- og ungerådgiveren. Kørsel i egen bil takseres efter statens laveste takster.

Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Familie- og rådgivningscentret på tlf. 8915 4670 eller skrive en mail til os

Læs mere om Familie- og rådgivningscentret.