Familiekonsulenter

En familiekonsulent kan tilbyde dig og din familie råd og vejledning til de specifikke problematikker, I har.

For nogle familier kan problemerne hobe sig op, og det kan være svært at komme videre uden støtte og professionel hjælp. En familiekonsulent kan give rådgivning til hele familien eller forældrene, alt efter hvilket behov der er. Der kan også tilbydes individuelle samtaler til børn og unge. Samtalerne kan foregå hos familiekonsulenten eller i jeres hjem.

Familiekonsulenten er uddannet enten pædagog eller socialrådgiver og har efteruddannelse indenfor familieområdet. Alle familiekonsulenterne hos Børne- og ungecentret har bred erfaring i arbejdet med familier med både små og store børn.

Familiekonsulenten har det udgangspunkt, at der ikke er en bestemt person i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord problemet, som er problemet.

Gennem samtaler undersøger I og familiekonsulenten sammen, hvordan problemerne påvirker jeres liv, og sammen finder I frem til måder, hvorpå problemet i jeres familie kan løses.

Der tages altid udgangspunkt i det, som er vigtigt for jer som familie.

Formålet med en familiekonsulent er oftest at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre, at hjælpe jer til mere hensigtsmæssige måder at forstå jeres barns reaktioner på og derved også støtte jer i nye måder at være sammen som familie.