Familiestøttemedarbejdere

Familiestøttemedarbejdere skaber praktiske rammer for hele familiens trivsel og støtter og vejleder i praktiske gøremål.

Målgruppen til et forløb med familiestøttemedarbejderne er familier med børn i alderen 0-12 år, som bor i Randers Kommune. Det er for det meste familier, hvor der er bekymring for børnenes trivsel og forholdende i hjemmet. Det kan dog også være familier, hvor der er pludseligt opstået sygdom, og hvor der ikke er netværk til at varetage opgaverne.

Familiestøttemedarbejderne har alle en social- og sundhedsfaglig baggrund og erfaring med udsatte børnefamilier eller børnefamilier i krise.

Familiestøttemedarbejderne kan:

  • hjælpe familierne til at få etableret en struktur i hverdagen i forhold til at komme afsted til skole og institution til tiden, få tøj på, der svarer til årstiden, få pakket taskerne til skoledagen og få lavet madpakker.
  • understøtte familierne i at få skabt et hjem, der er ryddeligt og hygiejnisk. Familierne tilbydes hjælp til at få struktur på for eksempel oprydning, tøjvask med videre, og der ydes praktisk hjælp til selvhjælp.
  • sikre, at familierne overholder de aftaler, der er hos læge, sundhedsplejerske med videre.
  • have en støttende funktion ved lægebesøg og samtaler ved jobcenter eller andre instanser.
  • give en hjælpende hånd i relation til at få overblik over deres økonomi. Det være sig i forhold til at få søgt børnebidrag, boligsikring, og hjælp til at få betalt regninger til tiden.