Kontaktoplysninger

Skriftlig kommunikation med borgere i Randers Kommune foregår via Digital Post, da vi håndterer følsomme personoplysninger.

Digital Post

Da PPR håndterer følsomme personoplysninger, må vi ikke kommunikere med borgerne på almindelig mail. Al skriftlig kommunikation skal derfor foregå gennem digital post.

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2.
8940 Randers SV
Telefon: 8915 5760 - telefontid hverdage 9 - 13
E-mail: ppr@randers.dk

OBS: Der er to-timers parkering på p-pladserne. Husk at stille p-skiven.

BEMÆRK! PPR Randers er pt. lukket for personlig betjening, idet medarbejdere er hjemsendt pga. Covid-19 - indtil videre frem til den 5. april 2021.