Kontaktoplysninger

Skriftlig kommunikation med borgere i Randers Kommune foregår via Digital Post, da vi håndterer følsomme personoplysninger.

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2.
8940 Randers SV
Telefon: 8915 5760
E-mail: ppr@randers.dk

OBS: Der er to-timers parkering på p-pladserne. Husk at stille p-skiven.

Digital Post

Da PPR håndterer følsomme personoplysninger, må vi ikke kommunikere med borgerne på almindelig mail. Al skriftlig kommunikation skal derfor foregå gennem digital post.