Kontaktoplysninger

Skriftlig kommunikation med borgere i Randers Kommune foregår via Digital Post, da vi håndterer følsomme personoplysninger.

Billedet viser en del af ejendommen Gudenåcentret

Digital Post

Da PPR håndterer følsomme personoplysninger, må vi ikke kommunikere med borgerne på almindelig mail. Al skriftlig kommunikation skal derfor foregå gennem digital post.

 

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2.
8940 Randers SV
Telefon: 8915 5760 - telefontid hverdage 9 - 13
E-mail: ppr@randers.dk

OBS: Der er to-timers parkering ved brug af P-skive. Gæster bedes selv orientere sig og forholde sig til de gældende parkeringsregler.