Graviditetsbesøg

Et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske giver jer lejlighed til at snakke om det, I har på hjerte.

Tilbuddet gives til alle førstegangsfødende og flergangsfødende med behov. Besøget er gratis og en del af sundhedsplejens tilbud. De førstegangsforældre, der deltager på familieiværksætterkursus, får undervisning og vejledning omkring graviditet, fødsel og den første tid med barnet i løbet af mødegangene på kurset. 

Er der tanker, der bekymrer jer i forhold til at blive forældre? Informer jeres jordemoder herom. Så tager hun kontakt til sundhedsplejen.

Hvad kan vi snakke om?

  • Hvilke tanker og forestillinger I gør jer om at blive mor/far.
  • Hvilke erfaringer I ønsker at tage med jer fremover i forældrerollen.
  • De ændringer der sker i familien og i parforholdet, når der kommer et barn i familien.
  • Og det I ellers har brug for at snakke om. 

Kontakt til sundhedsplejen

I vil blive kontaktet af jeres sundhedsplejerske i midten af graviditeten.

I er også velkommen til selv at kontakte sundhedsplejen på tlf. 2381 5733.