PREP parforholdskurser

Et PREP kursus er et tilbud til jer, der ønsker at styrke jeres parforhold. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit oversat: ’Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’. Få hjælp til at styrke kommunikationen og til at håndtere forskellighed og konflikter bedre.

PREP kurser er et gratis tilbud til par bosat i Randers Kommune med børn under 18 år, eller et barn på vej. Kurserne afholdes i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPR.

Parkurset PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit oversat: ’Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’. På kurset får I konkrete redskaber til at kommunikere trygt sammen og får større forståelse for hinandens tanker og følelser.

PREP stammer oprindeligt fra USA, hvor det er udviklet af psykologiprofessor Howard Markman fra University of Denver. Det er baseret på omfattende forskning i, hvad der styrker eller skader et parforhold. Et PREP kursus følger et bestemt program, og underviserne er certificerede i at afholde kurserne.

Studier har vist, at et PREP kursus styrker parforholdet. Par, der bruger principperne i PREP, har mere positiv kommunikation og større chance for at blive sammen.

Hvad får I ud af at deltage på et parkursus?

 • Viden om hvordan I kan pleje kærligheden i hverdagen
 • Konkrete redskaber til at skabe konstruktive rammer for gode samtaler
 • Indblik i hvordan I kan møde udfordringer i fællesskab
 • Brugbar indsigt i hvordan I kan bevare og pleje jeres venskab, intimitet og fælles værdier

I kan læse mere om PREP på Center for Familieudviklings hjemmeside: https://www.familieudvikling.dk/parforhold/prep-kurser/

Et PREP kursus veksler mellem oplæg og små øvelser/samtaler med egen partner. PREP er ikke gruppeterapi, men et kursus hvor I får nye input og nye vinkler på jeres parforhold. Man skal ikke dele personlige ting med de andre par på kurset, kun med sin partner.

Kurset kommer omkring 9 undervisningstemaer:

 • Indledning og præsentation
 • Kærlighed
 • Tryghed
 • Kommunikation
 • Kommunikationsudfordringer
 • Problemafklaring
 • Sex
 • Forsoning
 • Vejen videre

I vil gradvist få større forståelse for hinanden gennem jeres indbyrdes samtaler. Det er vores erfaring, at det kan være følelsesmæssigt hårdt at være på PREP kursus, men at parrene kommer styrket ud.

På hvert kursus deltager 5 – 9 par.

For at kunne deltage på et PREP kursus skal I være bosiddende i Randers Kommune og have børn under 18 år eller vente et barn.

Et PREP kursus løber over to dage. For at deltage på kurset, skal I kunne deltage begge dagene fra start til slut.

Børn må ikke tages med på kurserne. Det er vores erfaring, at børns tilstedeværelse forstyrrer det nærvær og den koncentration, som er nødvendig for et godt udbytte af kurset – både for forældrene selv og de øvrige kursusdeltagere.

Der er forplejning på kurset. Er du vegetar eller allergiker, så giv koordinator Rikke Kamstrup besked på tlf. 24438996 i god tid inden kurset.

Vi har ofte venteliste til vores kurser. Det er derfor vigtigt, at I kun melder jer til, hvis I er sikre på at kunne deltage. Hvis I efter tilmelding bliver forhindrede i at deltage, bedes I hurtigst muligt melde afbud.

PREP KURSER 2022Hold 4

Onsdag den 26. oktober kl. 9.00-15.30
Torsdag den 3. november kl. 9.00-15.30

Undervisere:
Lars Olsen og Altijana Hidic

Afholdes i Gudenåcentret, Gl. Stationsvej 9, 8940 Randers SVHold 5

Tirsdag den 22. november kl. 9.00-15.30
Torsdag den 1. december kl. 9.00-15.30

Undervisere:
Lars Olsen og Altijana Hidic

Afholdes i Gudenåcentret, Gl. Stationsvej 9, 8940 Randers SV