Materiale til affaldssortering i skolen eller institutionen

Formidlings- og læringsmateriale til understøtning af gode og meningsfyldte affaldsvaner.

Affaldssortering og genanvendelse er vigtig - både på den korte og den lange bane. Det har stor betydning for miljøet og klimaet – men også for os selv. Derfor har vi alle lovmæssig pligt til at sortere vores affald.

Det kan imidlertid være svært at forstå, hvorfor affaldssortering er så vigtig. Og det kan være en udfordring at lære nye vaner og nye måder at sortere sit affald på. Vi har derfor samlet lidt formidlings- og læringsmateriale, der kan bruges til at understøtte børn og unges vej til gode og meningsfyldte affaldsvaner.

Gennem information, øvelser og dialog kan eleverne blive opmærksomme på egne vaner og motiveret til at sortere, når de får lidt baggrundsviden og skal diskutere egne og klassekammeraternes affaldshåndtering i hverdagen. De får også indsigt i, hvordan affald kan genanvendes, når det sorteres på den rigtige måde.

Materialerne kan anvendes uafhængigt af hinanden og med minimal forberedelse.

Sorteringsvejledning til børn og unge

Alle alderstrin

Med særligt fokus på det affald, der opstår blandt børn og unge i skole og institution. Lige til at printe ud og hænge op – for eksempel i nærheden af skraldespandene. Og den kan klare både A4 og A3.

"Affaldssortering på skolen"

Alle alderstrin - og voksne

Her finder du en udvidet sorteringsguide med fokus på det, affald, der opstår blandt eleverne i skolen.
Power Pointen gennemgår de forskellige affaldstyper samt forklarer kort, hvad affald kan bruges til, og hvorfor affaldssortering er så vigtig.
Brug f.eks. Power Pointen som en fælles opstart, eller hvis I trænger til at få genopfrisket, hvorfor det der affaldssortering faktisk giver mening at bruge tid på.

”Frida Får Nye Venner”

Børnehave og indskoling

Online udgave af Affaldsskolens skønlitterære højtlæsnings- og samtalebog for de 3-8. årige, som i maj 2024 uddeles til alle børnehavebørn og 0.-1.klasses elever i forbindelse med den nye sortering i Randers Kommune. Bogen handler om affaldssortering i børnehøjde og lægger op til dialog om emner som venskaber, affaldssortering og om, at vi sammen kan reparere ting, der er gået i stykker.

”Madpakken under lup”

Indskoling

Vi arbejder på at få materialet klar hurtigst muligt i løbet af maj måned. Så kom endelig tilbage senere og gå på opdagelse med dine elever i deres madpakker.

”Madpakkens affald og ressourcer”

Mellemtrin

Vi arbejder på at få materialet klar hurtigst muligt i løbet af maj måned. Så kom endelig tilbage senere og bliv sammen med eleverne klogere på affaldet og ressourcerne i deres madpakker.

"Dilemmaer om affald"

Mellemtrin og udskoling 

Det er nemt at blive enige om, at vi alle skal blive bedre til at affaldsforebygge og sortere. Men vejen dertil er ikke altid så nem.

Via opdigtede dilemmaer skal I diskutere affald og gode affaldsforebyggende vaner. Undervejs skal I komme med forslag og løsninger til, hvordan man kan tale om ’svære ting’ og det, at ændre egne og andres vaner.

"Enig eller uenig?"

Mellemtrin og udskoling

Enig eller uenig?

Vi har alle forskellige meninger og synspunkter i forhold til forbrug og affald.

Med øvelsen får I mulighed for at sætte ord på jeres holdninger med udgangspunkt i forskellige udsagn om affaldssortering og forbrug.

”Klima på menuen” 

Udskoling

”Klima på menuen” er et fællesfagligt undervisningsmateriale fra Forskningens Døgn. Materialet giver eleverne et indblik i madens livscyklus – fra jord til bord og tilbage igen. Fokus er på madens klimaaftryk, madspild og ikke mindst på de ressourcer, der findes i madaffald.