Rundvisninger for voksne

Er I en gruppe på 8 eller mere, så inviterer vi på en øjenåbner rundt i genbrugets verden.

Tag en tur til "væk"

En af vores tidligere gæster på affaldsterminalen udtalte efter besøget følgende med stor begejstring: "Jeg anede ikke, at der foregik så mange spændende ting på Affaldsterminalen. Jeg vidste dårligt nok, at den fandtes. Tidligere har jeg ikke tænkt så meget over, hvad der skete med mit affald. Når skraldebilen kørte med det, eller jeg dumpede det i containeren på genbrugspladsen, var det jo væk. Men det er jo ikke bare væk. Der sker en hel masse bagefter."

Aftal et besøg

Saml en gruppe på 8-30 personer og kontakt Affaldskontoret på mail affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17 for at lave en aftale. Besøget skal helst foregå indenfor almindelig arbejdstid - så er der mest at se på. Kommer I sidst på dagen, kan vi ikke garantere, at f.eks. sorteringsbåndet kører. Fortæl kort om eventuelle specielle faglige ønsker – dem tilgodeser vi i det omfang, det er muligt.

På Affaldsterminalen kan du bl.a. opleve:

 • Få en grundig introduktion til de 10 typer affald, som vi fra maj 2024 skal sortere i husholdningen.
 • Sorteringsanlægget, der sorterer jern, aluminium, mad- og drikkekartoner og glas fra, inden vi håndsorterer hård plast efter type
 • Omlasten, hvor restaffaldet bliver komprimeret, inden det køres til forbrænding
 • Kompostpladsen, hvor haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver omdannet til kompost
 • Papirhallen, hvor indsamlet papir samles, inden det sælges videre
 • Deponiet, der bruges til affald, der hverken kan genanvendes eller brændes - herunder asbestmodtagelsen.
 • Afsætningspladsen til genbrugsartikler, der kan sælges af genbrugsbutikken 'Finderiet'
 • Gashøjen, hvor vi indvinder gas fra den gamle losseplads
 • Flamingopresseren
 • Ballepresseren, der benyttes til pap, plast og aluminium
 • Randers Genbrugsplads med mere end 35 forskellige genbrugscontainere.