Forstå din bidragsbillet

Når du får din bidragsbillet, så kan det måske være lidt svært at se, hvad de forskellige gebyrer dækker over.

Står dine affaldsbeholdere 0-5 m fra skel, er der penge at spare.

Der er flere gebyrer på bidragsbilletten, der alle har noget med affald at gøre. Nogle af dem kan du selv påvirke ved at ændre sammensætningen af beholdere - andre er faste og kan ikke ændres.

Restaffald

Gebyr for afhentning, håndtering og forbrænding af restaffaldet. Dette er den dyreste type affald at komme af med, så hvis ikke du fylder din beholder til restaffald, kan der være penge at spare ved at vælge en mindre beholder eller tømning hver 14. dag i stedet for hver uge.

Den billigste løsning er en dobbeltbeholder til restaffald og madaffald, der bliver tømt hver 14. dag. Og står den i skel, så bliver det endnu billigere.

Madaffald

Håndteringen af madaffald har også sit eget gebyr. Det skyldes nye, nationale retningslinjer og er bl.a. med til at gøre det tydeligere, hvad lige præcis det koster at komme af med madaffaldet. Har du en 140 liters beholder til madaffald, kan det måske godt betale sig at skifte den til en dobbeltbeholder, da det ikke er sikkert, det er den billigste løsning for dig længere.

Efter vi har sorteret plastikposer og andre urenheder fra, bliver madaffaldet lavet til energi og varme.

Indsamling af genbrug mv.

Gebyret dækker over indsamling, sortering og afsætning af genbrugsmaterialer, storskrald og farligt affald. Her er gebyret fast, og afhænger ikke af, hvor stor en beholder du har stående. Man kan heller ikke blive fritaget, selvom man ikke bruger alle ordningerne under gebyret.

Genbrugspladser

Vi er alle med til at betale for driften af genbrugspladserne. De er en vigtig del af vores affaldshåndtering og sikrer, at mange materialer kan sælges til genanvendelse. Man kan ikke blive fritaget for at betale, selvom man ikke selv bruger genbrugspladserne.

Ekspeditionsgebyr

Har du lavet ændringer i dine ordninger eller skiftet beholdere i løbet af året, så er det her prisen for ændringerne står.

Reguleringer

Har du foretaget ændringer i beholderstørrelse eller ændret tømmefrekvens i november måned eller senere, vil ændringerne ikke fremgå af bidragsbillettens 1. rate for 2024. Reguleringen vil kunne ses på bidragsbillettens 3. rate for 2023, som udsendes primo 2024 og på 2. rate af bidragsbilletten 2024.

Har du foretaget ændringer i perioden 15/6-1/11 vil ændringerne kunne ses på bidragsbillettens 3. rate for 2023.

Årsagen til at der er ændret i fremgangsmåden skyldes nye regler omkring reguleringer på den tidligere skattebillet, da ejendomsskat nu opkræves via Skat.