Håndtering og sortering

Det er en god idé at indrette din byggeplads, så du kan sortere materialerne med det samme. Tjek oversigten over containere på genbrugspladsen, så du ved, hvad du skal have sorteret hjemmefra.

Du kan aflevere mindre mængder rene materialer på vores genbrugspladser.

Eksempler på rene materialer:

 • Rent træ
 • Glas
 • Pap
 • Emballageplast
 • Jern og metal
 • Gipsplader
 • Natursten
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton (inkl. let- og gasbeton)
 • Stenuld
 • Ren jord
 • Asfalt
 • Øvrige genanvendelige materialer

Du kan aflevere mindre mængder forbrændingsegnet affald på alle vores genbrugspladser.

Eksempler på forbrændingsegnet affald:

 • Forurenet træ (f.eks. malet med blyholdig maling)
 • Forurenet papir, pap, plast
 • Træbeton og lignende
 • Andet forbrændingsegnet affald

Har du fået en anvisning, skal byggeaffaldet afleveres på Randers Affaldsterminal.

På genbrugspladsen skal det forbrændingsegnede byggeaffald afleveres i "Rest efter sortering".

Du kan aflevere mindre mængder deponeringsegnet affald på vores genbrugspladser.

Eksempler på affald til deponi:

 • Forurenede byggematerialer, der ikke kan brænde (f.eks. afslib fra malede overflader, puds, sokler mv.)
 • Sandblæsningssand og lignende
 • Slagger
 • Øvrigt deponeringsegnet affald.

Har du fået en anvisning, skal byggeaffaldet afleveres til deponering i henhold til anvisningen.

På genbrugspladsen skal det deponeringsegnede byggeaffald afleveres i "Deponi".

Asbestholdigt affald og eternit kan ikke afleveres på genbrugspladserne. Det skal afleveres forsvarligt emballeret på:

Randers Affaldsterminal
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Åbningstiderne for aflevering af asbest er mandag til torsdag fra kl. 7-15 og fredag fra kl. 7-14. Henvend dig i vejerboden ved bommen, så vil du blive hjulpet videre.

Sikker håndtering af asbest

Asbestholdigt affald skal altid afleveres forsvarligt pakket ind i plastfolie, støvtætte poser eller bigbags. Det gælder både hele plader og mindre stykker. Kravet gælder også asbestfrit eternit, da der ikke kan ses forskel.

Asbestholdigt affald, der ikke er pakket ind, så det overholder kravene, vil blive afvist.

Du skal aflevere forurenet affald til det modtageanlæg, som Randers Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffaldet.

Eksempler på forurenet affald:

 • PCB-holdigt brændbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • PCB-holdigt deponerbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • Andet affald, der overskrider grænsen for rent affald

Se mere om screening og grænseværdier.

Farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling. Du skal derfor aflevere farligt affald til det modtageanlæg, som Randers Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffaldet.

Se mere om farligt affald.