Screening og kortlægning af problematiske stoffer

Hvis du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, er det et krav, at du foretager en screening for at afdække, om der kan være problematiske stoffer. Det kan være PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbestholdige materialer (tagplader, lim m.v.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv m.v.).

Hvis screeningen viser, at der kan være problematiske stoffer, skal der laves analyser. Du skal bruge analyseresultaterne (også kaldet kortlægningen), når du anmelder dit byggeaffald.

Læs mere om håndtering af PCB her eller på www.pcb-guiden.dk

Samme grænseværdier i hele Østjylland

Fra 1. januar 2021 gælder de samme grænseværdier for en række potentielt skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald i alle de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus.

Du kan finde de gældende grænseværdier her.