Affaldsindsamlingen er genoptaget

5. januar - Skraldebilerne kan igen komme frem på vejene. Men der er glat derude, så der vil være forsinkelser.

Fredag den 5. januar

Skraldebilerne er påbegyndt indsamlingen af affald og genbrug. Der er dog meget glat, så der kan være adresser, hvor det ikke er muligt at afhente.

 

Skulle du have haft tømt din affaldsbeholder 4.januar?
Rest- og madaffald fra 4. januar får tømt onsdag d. 10. efter den normale plan. 
Genbrugsbeholderen fra 4. januar får lavet en ekstra tømning hvis vejret tillader det i næste uge.

Har du mere, end der kan være, kan du stille en sæk ved siden af beholderen med det sorterede affald.

Skulle du have haft tømt din affaldsbeholder 3.januar?
Rest- og madaffald fra 3. januar får tømt mandag d. 8. efter den normale plan. 
Genbrugsbeholderen fra 3. januar får lavet en ekstra tømning hvis vejret tillader det i næste uge. 

Gør indkørslen klar

Hvis der ligger snedriver i indkørslerne kan skraldemændene ikke slæbe affaldsbeholderne ud til bilen. Når kørslen genoptages, kan skraldemændene ikke tømme din skraldespand, hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen. Hvis du ikke har fået tømt din skraldespand, kan du se, hvad du skal gøre her.

Storskraldsindsamlingen kører

Afhentning af storskrald fortsætter igen som planlagt.

Genbrugspladserne åbner som normalt