Vintervejr og affald

Glatte fliser, snedriver og overraskende isslag kan gøre det umuligt for skraldemændene at tømme din beholder.

Kører alt, som det skal?

Vintervejret kan give nogle uforudsigelige dage. Følg med på vores driftsinformation, om der er ændringer eller aflysninger i dit område.

Hvis du ikke fik tømt

  1. Se her, om der er en besked fra skraldemanden. 
  2. Tjek på vores driftsinformation om kørslen har været indstillet. Har den det, forsøger vi at hente dit affald på den næste normale tømningsdag. Du må stille ekstra affald i sække svarende til det affald, du skulle have haft hentet.
  3. Hvis du har fået et meddelelseskort, er det fordi der er forhold på din grund, der ikke er i orden. Du skal derfor selv aflevere affaldet på Affaldsterminalen, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ. Medbring meddelelseskortet – det skal bruges som betaling. Du kan også putte affaldet i en sæk, sætte et sækkemærke på og sætte sækken ved din skraldespand, så tager skraldemanden sækken med, næste gang han henter restaffald hos dig. Husk at bringe forholdene i orden til næste tømningsdag. 

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor skraldemanden ikke nåede frem til din adresse, når andre lastbiler kører lystigt rundt udenfor:

  • Arbejdstilsynet har fastsat regler, så skraldemanden på sikker vis kan passe sit arbejde. Det betyder blandt andet, at du kan risikere ikke at få hentet dit affald, hvis der er sne eller is på dele af adgangsvejen fra skraldebilen og ind til din skraldespand. 
  • Hvis mange veje i kommunen er ufarbare, kører skraldebilerne ikke ud. Det er for dyrt at sende dem ud, hvis ikke de rigtig har noget med hjem.
  • Vægtfordelingen i en skraldebil er ikke hensigtsmæssig på glatte veje. Hvis skraldebilen sætter sig fast, kan den ikke hente mere affald i flere timer. Derfor må skraldebilen nogen gange springe over veje, som almindelige lastbiler kan køre på.
  • Snevolde i vejsiderne gør vejen smallere end normalt, så tit vil skraldebilen stoppe al trafik, hvis den standser. Derfor vælger skraldemanden nogle gange at køre forbi dig.
  • Hvis skraldebilen ikke kan vende for enden af en vej, risikerer den at strande. Så kan den ikke hente affald. Derfor kører skraldebilen nogen gange forbi din vej.