Hvad må du aflevere?

På genbrugspladsen må du aflevere alt affald, som ikke er restaffald eller madaffald.

Du kan aflevere lige knapt 40 forskellige typer affald, men de 4 genbrugspladser er ikke indrettet på helt samme måde alle fire steder. Derfor kan der være forskel på, hvor mange containere, der er opstillet. Følg skiltningen på pladserne.

Affaldet skal være sorteret og skal afleveres i de rigtige containere eller afsætningspladser - find gode råd til turen på genbrugspladsen.

Aflevering af asbest og eternit

Asbestholdigt affald og eternit kan ikke afleveres på genbrugspladserne. Det skal afleveres forsvarligt emballeret på:

Randers Affaldsterminal
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Åbningstiderne for aflevering af asbest er mandag til torsdag fra kl. 7-15 og fredag fra kl. 7-14. Henvend dig i vejerboden ved bommen, så vil du blive hjulpet videre.

Sikker håndtering af asbest

Asbestholdigt affald skal altid afleveres forsvarligt pakket ind i plastfolie, støvtætte poser eller bigbags. Det gælder både hele plader og mindre stykker. Kravet gælder også asbestfrit eternit, da der ikke kan ses forskel.

Asbestholdigt affald, der ikke er pakket ind, så det overholder kravene, vil blive afvist.

Ting, der er for gode til at smide ud

Hvis du vil af med ting, der er i god stand, og som er for gode til at smide ud, kan du aflevere dem til genbrugsbutikkerne. På genbrugspladserne i Randers og Langå samarbejder vi med Finderiet og Langå IgenBrug.

Er du i tvivl, så spørg

For at så meget som muligt af affaldet kan genanvendes, er det vigtigt at det er sorteret korrekt. Spørg personalet på pladsen hvis du er i tvivl.

Kør ikke forgæves - tjek vores åbningstider til genbrugspladserne her.