Offentlige undergrundsstationer - når du bor i midtbyen

Du får mere plads i baggården og slipper for containervirvaret.

Flere ejendomme i midtbyen skal nu tilknyttes én af de offentlige undergrundsstationer, når de skal aflevere deres husholdningsaffald: madaffald, restaffald, metal, glas og hård plast samt papir. 

Ordningen er obligatorisk for alle private husstande inden for 75 meter målt fra opgangsdør til undergrundsstationen.

HVORFOR SKAL VI NU TIL DET?

Der er mange gode grunde til, at byrådet har besluttet, at flere borgere i midtbyen skal tilsluttes en offentlige undergrundsstation til husholdningsaffaldet. Du får nogle af dem her:

 • Ifølge den nye nationale affaldsplan skal vi indenfor de nærmeste år alle til at sortere i flere affaldstyper. Der vil i de fleste tilfælde ikke være plads til yderligere beholdere i de fleste baggårde.
 • Vi skal tilgodese skraldemændenes arbejdsmiljø.
 • Madaffald kan give lugtgener. Den gene mindskes for beboerne, hvis affaldsbeholderen ikke står i baggården.

HVAD FÅR JEG UD AF DET?

Selvom du måske får en smule længere til undergrundsstationen, så er der også nogle fordele for dig:

 • Det kan blive nemmere at parkere bil og cykler, når de ikke skal konkurrere om pladsen med en masse affaldsbeholdere.
 • I får mulighed for at etablere lege- eller spiseområder for beboerne i jeres opgang. Husk at snakke med ejendommens ejer, før I gør noget.
 • Det vil give plads til flere grønne områder. Det kunne eksempelvis være plads til frugttræer eller frugtbuske til glæde for beboerne - igen snak med ejeren af ejendommen.
 • Fjernelse af affaldet i baggården betyder et renere nærmiljø og uden lugtgener fra affaldet.
 • Mindre risiko for rotter.
 • Vicevært eller affaldsansvarlig skal ikke længere sørge for oplåsning af port, snerydde eller glatførebekæmpe i forbindelse med tømninger.

Når du benytter den offentlige undergrundsstation

 • Du skal selvfølgelig stadigvæk sortere dit affald i de forskellige typer: restaffald, madaffald, papir og fraktionen metal, glas og hård plast.
 • Affaldet skal i containeren, og må ikke stilles på jorden eller rundt om containeren.
 • Du kan kun aflevere husholdningsaffald. Storskrald og andet affald skal afleveres som vanligt, enten via storskraldsordningen eller afleveres på én af kommunens fire genbrugspladser. 

Her finder du de offentlige undergrundscontainere

Nørregade 8

Priser 2023

Prisen i 2023 for at anvende undergrundsstationen opkræves som et boligbidrag og udgør 1.048,75 kr. inklusive moms pr. boligenhed pr. år. Det dækker håndtering af rest- og madaffald. Dertil kommer det nuværende boligbidrag, der udgør 775,- kr. inklusive moms pr. boligenhed pr. år for indsamling af genbrug samt bidraget 660,- kr. inklusive moms pr. boligenhed pr. år for brug af genbrugspladserne.

Hvis du er erhvervsdrivende...

Erhverv kan tilmeldes, hvis affaldsproduktionen er svarende til en almindelig husstand i art og mængde.

Prisen i 2023, inklusive moms, for rest – og madaffald er 1.073,75 kr. inklusive moms årligt. Dertil kommer gebyr for indsamling af genbrug, der kun udgør 643,75 kr. inklusive moms årligt, idet erhverv ikke kan benytte storskraldsordningen.

I stedet kan man som erhverv gøre brug af genbrugspladserne. Det kræver indkøb af et erhvervsmærkat, og det kan du købe her.

Hvad nu hvis vi gerne vil være med, men bor længere end 75 meter fra den offentlige undergrundsstation?

Private husstande samt erhverv i midtbyen, der ligger mere end 75 meter fra en offentlig undergrundscontainer er meget velkomne til at være med. Det vil dog kun være muligt efter en konkret vurdering. Du kan kontakte affaldskontoret for at høre nærmere om mulighederne.