Affaldsanalyser

Undersøgelser, analyser og rapporter - alt sammen om affald og genbrug selvfølgelig.

Affaldsanalyse - 2022

Affaldsanalyse af madaffald, metal- glas og hård plastaffald, papiraffald samt restaffald fra enfamilieboliger i Randers, 2022

Læs rapporten

Affaldsanalyse - 2021

Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald (metal, glas og hård plast), papiraffald samt restaffald fra nedgravede beholdere ved etageboliger i Randers, 2021

Læs rapporten.

Affaldsanalyse - 2019

Hvad gemmer sig i restaffaldet? Og hvor godt er genbrugsmaterialerne sorteret? En analyse af restaffald fra enfamiliehuse for at klarlægge potentialer og udfordringer i sorteringen.

Læs rapporten.

At komme godt i gang - 2018

En antropologisk analyse af udfordringerne ved etablering af affaldssortering i en kommunal institution - og hvordan de kan overkommes.

At komme godt i gang

Nye affaldsvaner i Randers Nordby - 2017

En antropologisk undersøgelse og udvikling af en ny kommunikationsstrategi i forbindelse med udrulning af udsortering af organisk affald i etageejendomme.

Nye affaldsvaner i Randers Nordby

Hvad ligger bag den dårlige vane - 2017

En analyse af barrierer for affaldssortering i etageejendomme i Randers Nordby - og muligheder for at overkomme dem.

Hvad ligger bag den dårlige vane?

Uforløste potentialer på genbrugspladser - 2016

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et forsøg, hvor andelen af genanvendelige materialer fundet i småt brændbart på genbrugsstationer er forsøgt reduceret. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje.

Uforløste potentialer på genbrugspladsen

Brugertilfredshedsanalyser  2015-2017

Siden november 2015, hvor borgerne i Ulstrup og Langå som de første begyndte at udsortere organisk affald, har Affaldskontoret fået foretaget analyser af borgernes oplevelse af den nye service. Dette er hver gang gjort i form af 100 telefoninterviews med tilfældigt udvalgte husstande i de forskellige etape områder, med den person, der er ansvarlig for håndtering af affald i husstandene.

Konklusionen på analyserne er, at der er udbredt tilfredshed med affaldsordningerne ved husstanden, og at den nye service med afhentning af organisk affald fungerer fint for borgerne.

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8860 og 8870

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8940

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8960

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8930

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8970 og 8983

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8990, 8981 og 9550

Brugertilfredshedsanalyse vedrørende udsortering af organisk affald i 8920 og 8900

Affaldsanalyse - 2012

Analysen har til formål at bestemme potentialet for indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger i Randers Kommune.

Affaldsanalyse 2012

Brugerundersøgelse - 2012

Analysen har til formål at fastsætte prisen for erhvervsdrivendes adgang til genbrugspladserne.

Brugerundersøgelse 2012

Affaldsanalyse - 2011/2012

Analysen har til formål at bestemme mængde og sammensætning af småt brændbart fra genbrugspladsen i Randers. Både før og efter informationskampagne om bedre sortering.

Affaldsanalyse 2011/2012

Affaldsanalyse - 2010

Analysen har til formål at bestemme dagrenovationens sammensætning i etageboliger.

Affaldsanalyse 2010

Affaldsanalyse - 2009

Analysen har til formål at bestemme dagrenovationens sammensætning, samt konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger.

Affaldsanalyse 2009

Affaldsanalyse - 2008 

Analysen har til formål at bestemme mængde og sammensætning af dagrenovation for to områder, samt foretage en sammenligning af disse områder. 

Affaldsanalyse 2008