Ressource- og affaldsplan

Ressource- og Affaldsplan 2027 er den vedtagne og gældende plan for området.

Hvilken plan gælder nu?

Ressource- og affaldsplan 2027 er den plan, der beskriver Randers Kommunes visioner og planer for affaldsområdet. Den er vores værktøj til planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger og planerne for fremtiden. Planen bliver revideret hvert 6. år. 

Ressource- og affaldsplan 2027 blev vedtaget af byrådet den 5. december 2022 med en anmærkning om at sikre NGO'ernes inddragelse i udviklingen af Genværket.

Genanvendelse af Plast

Vi indsamler plast til genanvendelse ved alle boliger i Randers Kommune.

Udfordring: Vi får for lidt. Hvordan kan vi få mere plast fra restaffaldet og over til genanvendelse?

Tekstiler

Produktionen af tekstiler er af de mest forurenende aktiviteter overhovedet.

Udfordring: Hvordan kan Randers Kommune blive danmarksmester i at genbruge og genanvende tekstiler?

Farligt affald

Vi har lavet forskellige ordninger til indsamling af farligt affald. Alligevel finder vi det stadigt i restaffaldet.

Udfordring: Hvordan undgår vi farligt affald i restaffaldet?

Affaldsforebyggelse

Egentligt skal vi helst undgå at lave affald. Vi vil gerne mindske spild og reducere mængden af affald.

Udfordring: Hvor og hvordan kan Randers Kommune sætte ind og arbejde med affaldsforebyggelse?

Øget genanvendelse

Randers Kommune ønsker i princippet alt genanvendeligt affald sorteret og videresendt til genanvendelse.

Udfordring: Hvordan kan vi øge genanvendelsen af affaldet fra Randers Kommunes borgere?

Cirkulær økonomi

Inspirationen til cirkulær økonomi kommer fra naturens kredsløb, hvor intet går til spilde, men derimod giver næring til hinanden.

Udfordring: Hvordan kan Randers Kommune arbejde med cirkulær økonomi?