Læs flere af de gode grønne historier fra Randers Kommune

Vi kan noget med genbrug og genanvendelse i Randers Kommune - både i det offentlige, men ikke mindst i privat regi også. Derfor samler vi alle de gode historier om genbrug, genanvendelse og bæredygtige tiltag i forhold til affald - vi deler også gerne din.

Randers har indviet den første legeplads lavet af indsamlet hospitalsgenbrugsplast.

Vi deler gerne de grønne affaldshistorier

Har du en god historie, hvordan du eller din virksomhed genbruger eller genanvender det, som vi andre smider væk? Eller har du gang i et spændende projekt, der kan gøre noget for at mindske affald eller begrænse CO2e belastningen? Så bringer vi den gerne her. For gode historier skal da deles, og vi kan lige så godt være lidt selvfede om det, som vi er gode til, ikk'?

Hvordan?

Smid os en mail på affald@randers.dk mærket 'Grønne affaldshistorier', så kigger vi på, om vi kan bringe den her.

Du kan også ringe og høre nærmere på 89 15 16 17 og få en snak med vores kommunikationsfolk.

Ansvarsfraskrivelse

Randers Kommune gør opmærksom på, at du ikke har pligt til at anvende de ovennævnte affaldsløsninger. Henvisning til producenter er tænkt som en inspiration/information til interesserede borgere. Informationer på dette website er hverken et tilbud eller en kontrakt.

Randers Kommune påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader, fejl og mangler ved produkter som følge af det publicerede materiale på dette website eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.

Randers Kommune bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på dette website, er korrekte. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og Randers Kommune påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler på de tilbudte affaldsløsninger/varer.

Randers Kommune påtager sig heller intet ansvar for indholdet på eksterne hjemmesider. Randers Kommune garanterer ikke direkte eller indirekte for eksterne hjemmesiders indhold.