Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.

En nærgenbrugsstation er et sted til opsamling af storskrald i boligområder, så det ikke skal stå foran alle opgangene. Nærgenbrugsstationer kan indrettes på flere måder. Det kan være alt fra en simpel indhegnet plads til indrettede bygninger med bemanding.

Som udgangspunkt sørger Randers Kommune for afhentning af affaldet fra genbrugsstationerne hver 14. dag. Små pladser med mindre behov lægges ind i en anden fast afhentningsturnus.

 • Vi opstiller det antal 1100 liters containere til småt brændbart storskrald i klare sække, som I har behov for. Containerne tømmes med komprimatorbil.
 • Vi leverer pallekasser til småt jern og metal. Kasserne ombyttes ved afhentning.
 • Vi leverer pallekasser til affald til deponi. Kasserne ombyttes ved afhentning.
 • Vi leverer pallekasser eller bure til elektronikaffald. De ombyttes ved afhentning.
 • Vi opstiller 1100 liters containere til pap i det antal, I har behov for. Containerne tømmes med komprimatorbil.

Større hårde hvidevarer og større fjernsyn skal sættes på en palle.

Har du farligt affald, skal du også tilmelde ejendommen viceværtordningen for farligt affald.

Læs folderen Nærgenbrugsstation til storskrald for yderligere oplysninger, eller kontakt os på affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17 for at komme i gang.

 • Hvilket omfang skal nærgenbrugsstationen have? I skal selv afholde udgiften, så en vurdering af behov og økonomi er tilrådelig.
 • Har I vanskelige tilkørselsforhold? Kontakt Affaldskontoret, så kan vi vurdere om storskraldsbilen kan køre dertil.
 • Skal den være bemandet? Det koster selvfølgelig at have nogen til at rydde op, men vi tager ikke tingene med, hvis de ligger en stor pærevælling.
 • Skal man kunne klunse? Den bedste måde at genbruge på, er ved at bruge tingene igen, men tit bliver tingene rodet sammen, når man lige kigger dem igennem. Det kan være en idé at reservere lidt plads til at stille de ting, der kan bruges igen.

De myndighedsmæssige krav til nærgenbrugsstationen er forskellige fra station til station. Kravene afhænger af hvor meget og hvilken type affald I har planer om at opbevare. Kravene fastsættes desuden ud fra bygningens størrelse, materialevalg samt afstand til naboer.

Dog skal I altid være opmærksomme på følgende:

 • Bygningsmæssige krav - Der skal altid søges byggetilladelse ved anlæggelse af nærgenbrugsstationer. Konstruktionen skal følge kravene i BR 18.
  Læs mere her, hvordan, du kommer i gang med at søge.
 • Brandmæssige krav - Hvis I opbevarer brandfarlige væsker, kan oplaget være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
 • Miljømæssige krav - Hvis I opbevarer miljøfarligt affald, skal kravene i "Forskrift om opbevaring af olie- og kemikalieaffald i Randers Kommune" følges.