Poser til madaffaldet, når du bor i etageejendom

Har du en etageejendom eller er du vicevært i en, så skal I selv sørge for poserne til madaffaldet.

Bor du i etageejendom, bofællesskab med flere end 4 husstande, eller i en ejerforening, så vil du få poserne udleveret af din vicevært/udlejer eller som vedtaget af ejendommens bestyrelse.

Som ejer har du pligt til at sørge for, at beboerne i din ejendom kan sortere affaldet i de af byrådet vedtagne affaldstyper. Vi hjælper dig gerne med, at de har de rigtige affaldsbeholdere, så dine beboere kan sortere bedst muligt. Jo mere vi kan få ud af restaffaldet, jo bedre er det for miljøet og for din pengepung.