Hvad skal vi sortere?

Kommunale enheder skal sortere affald som i de private husstande - selvfølgelig skal vi det!

Det er et lovkrav, at vi skal sortere vores affald - både, når vi er på arbejde, i skole, i børnehaven og derhjemme.

Alle kommunale institutioner og virksomheder skal derfor være tilknyttet en ordning for indsamling af:

 • Papir og pap
 • Metal og glas
 • Hård og blød plast samt mad-og drikkekartoner
 • Madaffald
 • Farligt affald inkl. elektronikaffald
 • Tekstiler
 • Restaffald

 

Er I tilmeldt den kommunale affaldsordning, leverer Affald & Genbrug de forskellige udendørs affaldscontainere, som I skal bruge for at kunne sortere i de 10 affaldstyper. De 2 og 4-hjulede affaldscontainere leveres i løbet af april-juni 2024. Benytter I en anden affaldsaktør end Randers Kommune, kontakt da venligst dem og lav en aftale vedr. de affaldscontainere, I mangler.

I forhold til skraldespande til affaldssortering indendørs, skal I selv sørge for at indkøbe og afholde udgifterne til det. Se eventuelt fif til at komme godt i gang her. 

Andre typer affald

Affald som ikke er en del af ordningerne beskrevet ovenfor, skal også sorteres og kan afleveres på kommunens genbrugspladser eller via storskraldsordningen. Det kunne eksempelvis være:

 • Ituslået porcelæn
 • Flamingo
 • Byggematerialer
 • Inventar