Kom godt i gang

Tips og vejledning til det praktiske for jer, der skal i gang med at sortere affaldet.

Der kan være mange praktiske detaljer, der skal gå op, når sorteringen skal rulles ud. Vi anbefaler, at I kigger på disse 9 trin:

Skab overblik

 • Hvilke typer og mængder af affald opstår der i de enkelte rum?
 • Hvilke skraldespande mangler I? og hvor store skal de være?

Bestem placering

 • Placér gerne de forskellige skraldespande ved siden af hinanden, så det er nemt at vælge rigtigt, når man står med affaldet i hånden.
 • Lav evt. strategisk placerede affaldsstationer.

Anskaf skraldespande

 • I bestemmer selv, hvilke skraldespande I vil bruge, og I skal selv afholde udgifterne til dem.
 • Kan I evt. bruge af det udstyr, I har i forvejen?
 • Kan I lave skraldespande selv? Fx poser/tasker på knage, papkasser o.lign. For skoler kan faget håndværk og design evt. inddrages?
 • Eller er det nødvendigt at købe nyt?
 • Husk at jeres affaldssystem skal være både bruger- og rengøringsvenligt.

Vejled synligt

Fordel ansvar for driften

 • Afklar hvem, der skal tømme de forskellige skraldespande.
 • Afklar hvem der sørger for opfyldning af skraldeposer ved den enkelte skraldespand.
 • Samt hvem der står for at bestille poser til madaffald hjem til institutionen. De kan bestilles her.
 • Vær sikker på, at alle ved, hvem der er ansvarlig for hvad.

Informér

 • Informer alle involverede parter om, at I nu skal til at sortere mere affald fra til genanvendelse. Det kan f.eks. være medarbejdere, børn/unge, brugere, rengøringspersonale, teknisk service og forældre.
 • Lav meget gerne en form for opstartsevent

Skab forståelse og indsigt

 • Benyt evt. et af Affaldsskolens formidlingstilbud, som kan ses på www.affaldsskolen.dk.
 • Eller kontakt os på affald@randers.dk, hvis du har et særligt ønske om ex. oplæg for medarbejdere.

Udendørs affaldscontainere

 • Sørg for at I har mulighed for at sortere i de 10 lovpligtige affaldstyper både indenfor og i de udendørs affaldscontainere pr maj 2024.
 • Se mere om affaldscontainere i forhold til de 10 affaldstyper her.
 • Mangler I affaldscontainere eller har behov for at justere på størrelsen af beholderne, kontakt da venligst Affaldskontoret på affald@randers.dk.
 • Benytter I en anden affaldsaktør end Randers Kommune, kontakt da venligst dem i stedet.
 • Ved placering af nye affaldscontainere - husk at overholde kravene til adgangsforhold. Se mere her.

Følg op og juster 

 • Alle nye vaner og systemer kræver tilvænning, så følg op efter noget tid og juster hvis der er behov.
 • Lav tilbagevendende opfølgning hvert år for at sikre, at alle skraldespande er intakte og at jeres nye affaldssorteringsvaner stadig sidder lige i skabet.