Miljøkasse

Miljøkassen gør det nemt at komme af farligt affald hjemme hos dig selv - på en sikker måde.

Hvad må du putte i miljøkassen?

I kassen kan du komme små bøtter og flasker med farligt affald, batterier (i en pose), elsparepærer, småt elektronikaffald mv. Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Har du ikke mere den originale emballage, kan du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilke type affald det er. Så kan personalet på modtagerstationen se, hvad de har med at gøre.

Sådan får du kassen tømt

Kassens volumen er 21 l og målene er: H: 29 x B:38 x D: 28. Den må højst veje 4 kg ved afhentning.

Når kassen er fyldt op, stiller du kassen på låget af af én af dine affaldsbeholdere den dag, du skal have hentet affald. Så tager skraldemanden kassen med og stiller en ny, tom kasse til dig.

Da vi har ekstra travlt i denne periode med udrulningen af ny sortering og nye beholdere, så vil der ved ny-tilmelding til ordningen med miljøkasser kunne gå 1-2 måneder, førend vi leverer.

Bor du i etageejendom bliver du eller din vicevært tilmeldt ordningen for afhentning af farligt affald. Det kan du også gøre i formularen nedenfor.

Ja tak, jeg vil gerne bestille en gratis miljøkasse