Om farligt affald

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Når du afleverer dit farlige affald korrekt, sørger vi for at det får den rette behandling.

Eksempler på farligt affald:

  • Batterier
  • Elpærer
  • Kemikalier
  • Maling
  • Spraydåser

Badeværelset og medicinskabet bugner af farligt affald. Mange af produkterne fra dit badeværelse skal også afleveres som farligt affald. Det gælder f.eks.:

  • Neglelakfjerner
  • Parfumerester
  • Afkalkningsmidler
  • Kviksølvstermometre

Tomme bøtter, dunke og emballager er ikke farligt affald. Har du brugt alt eddikesyren til at få has på kalken i brusekabinen, kan du roligt smide den tomme flaske ud som almindelig emballage.

Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket

Det er også her, at du kan købe kanylebokse til at opsamle brugte kanyler sikkert.

Bruger du injektionspenne fra Novo Nordisk kan vi oplyse følgende:

Novo Nordisk skal hermed i henhold til § 59 stk. 4 i Affaldsbekendtgørelsen informere om, at Novo Nordisk pr. 1. februar 2022 etablerer en permanent tilbagetagningsordning for brugte injektionspenne fra Novo Nordisk i alle landets kommuner. Tilbagetagningsordningen – returpen™ – er godkendt af Miljøstyrelsen i henhold til kapitel 8 i Affaldsbekendtgørelsen.

Injektionspenne fra Novo Nordisk er lavet af bl.a. plast, metal og glas af høj kvalitet, som kan genanvendes. Novo Nordisk har derfor sammen med en række partnere, heriblandt Danmarks Apotekerforening, etableret en tilbagetagningsordning, så brugte penne kan tages retur via apoteker i hele Danmark. Herefter samles pennene på et affaldsbehandlingsanlæg, hvor de steriliseres, neddeles og sorteres til rene materialer, som kan indgå i nye produkter.