Sten, jord, stubbe og alt det andet

Dit haveaffald gør bedre gavn hjemme i din have end det gør på genbrugspladsen.

Behold dit haveaffald hjemme. Få inspiration til hvordan du kan udnytte guldet i dit haveaffald

I stedet for at køre sten på genbrugspladsen, så lav stenbunker, stensætninger eller stendiger i haven.

Eller brug sten som kant omkring bede og træer eller som rammen omkring vand i haven.

En sydvendt og solrig stenbunke er for eksempel guld værd for liv i haven, da den giver gode skjulesteder og opvarmningsområder for blandt andet vilde bier, sommerfugle, padder og krybdyr.

Danmarks Naturfredningsforening guider dig her, hvordan du kan bruge sten i din have

Har du jord i overskud efter et andet have- eller byggeprojekt, så brug jorden til at skabe jordbunker eller jordvolde til glæde for havens insekter og vilde bier.

Danmarks Naturfredningsforening fortæller her hvordan du nemt kan lave en jordvold.

Hvis du har et træ, som du bliver nødt til at fælde, så lad det ligge i haven - eventuelt skåret op og lagt forskellige steder i haven som små eller store brændestabler eller smukke brændevægge.

Lad endelig træstubben stå, og lad evt. en klatreplante sno sig op ad den.

Tykke træstammer og store grene kan også bruges som kant til et bed eller som dekorativt element i et bed.

Det er godt for biodiversiteten med liggende eller stående døde træer og dødt ved, der får lov at blive nedbrudt på naturlig vis.  Dødt træ er vigtigt for mange arter som for eksempel svampe, nedbrydere, insekter og fugle.

Danmarks Naturfredningsforening giver her ideer til, hvordan du kan beholde dødt træ i haven.

Behold dine blade hjemme i haven og få tilført gratis næring til dine planter og forbedring af jordens mikroliv.

Smid bladene i en kompostbeholder, og spred komposten ud under dine planter, når den er godt omsat.

Riv bladene sammen og brug dem som jorddække i køkkenhaven, i bede, under træer og buske eller langs hækken. Hvis du holder dig til et 5-7 cm lag, så ligger bladene langsomt formulder og bliver til god muldjord.

Slå bladene med plæneklipperen, og lad det ligge på græsset. Bladene formulder og giver gode vilkår for græsset

Bladene kan også fint puttes i et kvashegn eller -bed og de kan bruges til at vinterbeskytte frostfølsomme planter.

Se her hvordan du kan frostbeskytte med blade.

Brug det afslåede græs i din egen have: en del af det i komposten (ikke det hele), i kvashegnet eller som jorddække i bedene.