Hvad skal i hvilken beholder? Og hvordan kommer jeg af med det?

Hjemme hos dig selv skal du sortere dit husholdningsaffald i 10 forskellige typer.

Alle husstande i Randers Kommune skal sortere deres affald i 10 fraktioner (typer). Ja, faktisk så er det 11 fraktioner, da plasten er underopdelt i hård og blød plast.

Det skal i dine beholdere

Hjemme fra dine beholdere eller undergrundsstation får du afhentet disse typer affald: blandingsfraktionen af metal, glas og hård plast. Så er der papir og karton, der indsamles for sig. Derudover henter vi madaffald og restaffald.

Metal, glas og hård plast - afhentes fra din bopæl

I din beholder til metal, glas og hård plast må du lægge bøtter, bægre, bakker, flasker og dunke af metal, glas og hård plast. Hård plast er plastik, som du kan tromme på.

Husk at du ikke skal skrue låget tilbage på syltetøjsglasset. De to materialer skal sorteres i hver sin fraktion.

Og plastikposer er ikke hård plast. Kan du slå knude på det, så skal det samles som blød plast og afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen.

Papir og karton - afhentes fra din bopæl

Papir, som kan genbruges:

 • Skrivepapir og kuverter
 • Aviser, reklamer og ugeblade (uden madrester og jord)
 • Andre tryksager
 • Telefonbøger
 • Tyndt karton, f.eks. æsker fra cornflakes (uden indhold) og tomme rør fra toiletruller. 

Følgende kan IKKE genbruges som papir:

 • Beskidt papir (skal i stedet i skraldespanden).
 • Pizzabakker (skal i skraldespanden)
 • Bølgepap og andet pap afleveres på genbrugspladsen eller stilles ud til storskrald.
 • Gavepapir (skal i skraldespanden)
 • Beskidt køkkenrulle og papirlommetørklæder (skal i skraldespanden). 
 • Mælkekartoner (alle mad- og drikkekartoner samles i en klar sæk og kan sættes til storskrald, når man har bestilt. Det kan også afleveres på genbrugspladsen).
 • Andet papir med belægning af plastik

Madaffald - afhentes fra din bopæl

Madaffald er alt det, der har været på en tallerken, affald fra råvarer, mad der er blevet for gammelt.

Det kan også være kaffefiltre, eller køkkenrulle brugt i madlavningen.

Restaffald - afhentes fra din bopæl

Restaffaldet er det der er tilbage, når du har sorteret alle de andre ting fra: bleer, fyldte støvsugerposer, vatpinde og vatrondeller, brugte papir lommetørklæder og cigaretskod, kattegrus og andet affald lavet af sammensatte materialer.

Husk at batterier, spray deodoranten, og den tomme parfumeflaske er farligt affald, og det skal afleveres separat.

Batterier kan du, hvis du har din egen affaldsbeholder, lægge i en klar frysepose og ovenpå din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer. Du kan også bestille en miljøkasse, hvor du kan samle alt det farlige affald.

Bor du i lejlighed kan din vicevært hjælpe dig af med det farlige affald.

Og du kan altid aflevere farligt affald på genbrugspladserne.

Det henter storskraldsbilen

Husk at bestille afhentning af storskrald, så bilen kommer forbi hos dig. Du kan også altid aflevere nedenstående på genbrugspladserne.

Pap bliver ikke indsamlet ved din husstand, og det må ikke komme i papircontaineren. Det er der gode grunde til, at det ikke må.

Bølgepappet er nemlig produceret med lim, og derfor kan det ikke genbruges til papir. I stedet for kan du vælge mellem at aflevere det sammenpresset og bundtet, når du har bestilt storskrald, eller du er velkommen til at besøge én af de 4 genbrugspladser i kommunen og aflevere det her.

Der er to måder at komme af med pap. Du skal enten bestille afhentning af storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.

Mad- og drikkekartoner er f.eks. juicekartoner og mælkekartoner.

Vi har tidligere udmeldt, at de gerne må komme i beholderen til metal, glas og hård plast, indtil vi får nye beholdere i 2024. 

Vi retter nu ind i forhold til Miljøstyrelsens anbefalinger, så vi indtil 2024 indsamler dem separat. Det kan være i en klar sæk til storskrald eller i containeren til mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.

Hvis de stadig smutter i din beholder til metal, glas og plast, indtil de nye beholdere lander i din indkørsel i 2024, så går det også, fordi vi sorterer dem fra til genanvendelse på vores sorteringsanlæg i denne periode.

Vi beklager forvirringen.

Du tænker måske, at det er pinligt at komme med dine hullede sokker eller tyndslidte lagner. Det er det ikke!! Tekstilfibrene kan være gode nok til at genanvende i nye tekstiler.

Eksempler på tekstiler:

 • Tøj til direkte genbrug
 • gammelt tøj - også slidt og hullet
 • sko
 • bælter og tasker
 • gamle håndklæder
 • boligtekstiler, som gardiner og pudebetræk

Tekstiler kan du aflevere på genbrugspladsen eller i en klar sæk, når du har bestilt storskrald. Tekstilerne grovsorteres i Danmark, og de bedste sælges i genbrugsbutikker. 

Resten sender vi p.t. til Holland, hvor det bliver finsorteret i forskellige typer som polyester, bomuld osv. De finsorterede tekstiler bliver sendt til genanvendelsesfabrikker i hele verden.

Den bløde plast skal afleveres som en fraktion for sig. Du kan enten få det afhentet ved at bestille afhentning af storskrald eller ved selv at køre det på genbrugspladsen. Saml det hele i en klar sæk.

Eksempler på blød plast:

 • rugbrødsposer
 • plastikposer
 • indpakning af toiletpapir
 • fryseposer
 • poser fra frugt og grønt
 • slikposer (dog ikke hvis de er belagt med et skinnende lag af metal.
 • Plastiksække.

Står det helt skidt til med sorteringen, tømmer vi ikke beholderen. Du kan læse mere om, hvad du så skal gøre her.

Det handler om vaner - og er du først kommet i gang, så kan du slet ikke lade være.