Hvad er madaffald? Og hvad gør vi med det?

Madaffald er al den mad, du ikke kan spise - både når den er rå, tilberedt eller for gammel.

Hver borger producerer i gennemsnit 70-84 kg madaffald pr. år.

Madaffald er madvarer – både rå og tilberedte. For eksempel:

  • Brød- og kagerester
  • Kød- og fiskeaffald
  • Kaffegrums, teblade og filtre
  • Mælkeprodukter
  • Rester af frugt og grønt – også skrællerne og toppene
  • Ris og pasta
  • Skaller fra æg og nødder
  • Køkkenrulle brugt i madlavningen
  • Afskårne blomster

Vi siger nej tak til haveaffald, døde dyr og affaldskværne i køkkenet

Døde kæledyr/dyr og vildt må ikke komme i madaffaldet. Det gælder også klovdyr nedlagt ved jagt. Anlægget, hvor madaffaldet behandles, er et koldtvandsanlæg, og af hensyn til smittefare og sundhedsrisici skal de sendes enten til forbrænding eller til DAKA.

Haveaffald kan afleveres på en af vores genbrugspladser, eller endnu bedre, komposteres i din egen baghave.

Brug af køkkenkværn medfører et unødvendigt forbrug af rent drikkevand, som man efterfølgende skal bruge mere energi på at rense. Desuden er spildevandssystemet ikke dimensioneret til at transportere større mængder affald.

Hvad sker der med det madaffaldet?

Når vi har hentet dit madaffald hjemme hos dig køres det på Affaldsterminalen. Herfra går turen til vores forbehandlingsanlæg, der ligger på Affaldsterminalen.

Madaffaldet i poser kommer direkte i anlægget i en pulper, hvor der tilsættes noget vand. Det hele moses og mases til pulp, og plast og andre fremmedlegemer sies fra. Ét ton affald giver mellem 1,3 og 1,5 ton biopulp.

Det ikke-organiske affald kaldes rejekten. Rejekten sendes til forbrænding og dermed energiudnyttelse.

Det pulpede madaffald sendes til bioforgasning på Renselægget. Her mixes pulpen med spildevand i store tanke, hvor det gennemgår forskellige processer så gassen kan udvindes.

Restproduktet, når gassen er udvundet. indeholder masser af gode næringsstoffer. Derfor køres det ud på vores landbrugsjorde. På den måde føres den vigtige fosfor tilbage i jorden, i stedet for at vi brænder den af.

Det koster kommunens borgere over 500 kr. pr. ton at få brændt det, vi kalder restaffald. Når vi tager madaffaldet ud af den ligning, så er mængderne til forbrænding meget mindre. Samtidigt får vi en energiudvinding ud af madaffaldet - og miljørigtig gødning til gavn for både miljøet og for os.