Før besøget

Få mere ud besøget med lidt forberedelse. Vi har samlet noget inspiration til dig her.

Vi er ved at opdatere oversigten, så den er ikke så pæn for tiden. Men inspirationen er god nok, så klik endelig løs :-)

 

www.affald.dk – Her kan du bl.a. finde gratis undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter, der matcher Fælles Mål.

De yngste børn fra fem år kan lære om fem temaer med Fessor som fortæller: Papir, kompost, indsamling, behandling og henkastet affald.

Fra 3. klasse til ungdomsuddannelserne er siden opdelt i fire sværhedsgrader, og her behandles yderligere temaer.

Hjemmesiden har forskellige temaer, f.eks. om plastik og fremtidens affaldsløsninger. Der er plakatværksted og mulighed for at drage på webquest - vidensekspeditioner i cyberspace. Her skal eleverne samle informationer til at løse konkrete opgaver. Affald.dk opdateres løbende med nye undervisningsmaterialer.

Mindthetrash.dk er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. Undervisningsmaterialet er gratis at anvende og er udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2014. 

Portalens indhold understøtter den tidligere regerings dagsorden for resurser og formidler derfor forståelsen for resursekredsløb: Hvor materialer kommer fra, hvilke egenskaber forskellige materialer har, hvad der sker efter endt brug, samt hvilke handlemuligheder vi som forbrugere har i brugs- og affaldsfasen.

Materialet er særligt rettet mod faget natur/teknologi, men der er rig mulighed for at anvende undervisningsforløbene i eksempelvis dansk, engelsk, matematik eller idræt og særligt i tværfaglig sammenhæng. Materialet imødekommer ligeledes nogle af de nye fokusområder i folkeskolereformen og inddrager derfor bevægelse, innovation og entreprenørskab.

www.daaserydderen.dk - For 2.-5. klasse: Om genbrug af glas, plast og aluminium. Undervisningsmaterialer, spil m.m. På https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/fagbog/ kan du bestille et gratis klassesæt af fagbogen "Tom Dåse og hans genan-venner". Den giver børnene indsigt i hvad genanvendelse af dåser og flasker går ud på, og hvorfor det er vigtigt.