Ålum - Charlotte Amalievej

Kunne du tænke dig at bo midt i den grønne Nørreådal og nyde den smukke natur? Vil du være en del af et aktivt fællesskab? Så er Ålum stedet for dig og din familie.

Vest for Randers ligger Ålum i den grønne Nørreådal.

Årligt offentligt udbud

Randers Kommune gennemfører i perioden 10.02.2024 – 25. 02.2024 årligt udbud af byggegrunde, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021.

Det er derfor ikke muligt at reservere eller købe grunde i perioden 09.02.2024 kl. 12.00 - 04.03.2024 kl. 12.00.

Afgivelse af købstilbud på mindsteprisen eller mere, sendes til udbudgrundsalg@randers.dk

Købstilbud er bindende til og med mandag den 04.03.2024 kl. 12.00. 

Randers Kommune vil, efter udløbet af udbudsperioden, tage stilling til de indkomne bud. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

Velkommen til Ålum

Vest for Randers finder du Ålum og udstykningen på Charlotte Amalievej.

Grundene ligger kun 100 meter fra de skovklædte bakker og med udsigt ud over markerne mod Nørreåen.

De nærmeste børnehaver og skoler med SFO ligger i Øster Bjerregrav og i Hornbæk, hvor der også er børnehaver.

Vil du reservere en grund?

Aktivér kortet nedenfor. Tryk på "ledig" eller "reserveret" ud for adressen og udfyld formularen.

Hvad er med i købesummen?

I købesummen er indeholdt følgende tilslutningsafgifter:

 Kloaktilslutningsbidrag 56.533,75 kr.
 Tilslutningsbidrag til el 17.500,00 kr.
 Tilslutningsbidrag vand 25.000,00 kr.
 I alt 99.033,75 kr.Købesummen indbefatter anlæg af veje, som kommunen anlægger i forbindelse med udstykning af parcellen, parcellens udstykning og gadebelysning.

Bebyggelse i området skal ifølge lokalplanen forsynes med individuelle opvarmningsformer. Der må ikke etableres elvarmesystemer inden for lokalplanområdets afgrænsning.

Forbuddet mod etablering af elvarmesystemer er alene rettet mod anvendelse af el-radiatorer som den primære opvarmningsform. Forbuddet omfatter ikke fx varmesystemer baseret på varmepumper, som fx jordvarme eller luft-vand.

Alternativt kan der etableres andre lovlige individuelle løsninger baseret på fx biomasse.

Køb af byggegrund

På vores side "Værd at vide om køb af byggegrund" kan du læse, hvordan du køber eller reserverer en byggegrund. Derudover kan du også læse om købsaftale, betaling, tinglysning, byggepligt og tilslutning m.m.

Hvem kan købe?

Grundene kan alene erhverves af fysiske personer, og ingen køber kan erhverve mere end én grund.

Randers Kommune forbeholder sig retten til at afvise en køber, såfremt det vurderes, at den pågældende køber alene erhverver grunden med henblik på videresalg – herunder også i bebygget stand – og ikke til egen benyttelse.